Nokia (NOKIA) Aandelen Analyse: Koers, Risicos, Strategie [2022]
nokia-aandelen-analyse
Aandelen Analyse
Happy Investors
Aandelen Analyse
06/07/2022
7 min

Nokia (NOKIA) Aandelen Analyse: Koers, Risico's, Strategie [2022]

06/07/2022
7 min

Nokia Aandelen kopen? In dit geval is een goede analyse van Nokia en haar aandelen nodig! In dit artikel onderzoeken we het bedrijf op zowel strategie als risico’s en koersverwachtingen. Ook delen we onze inzichten wat betreft Nokia aandelen kopen of niet. Dit mag echter niet gezien worden als aandelen advies, aangezien dit een persoonlijke kwestie is.

Op naar de volledige analyse van Nokia aandelen!

Aandelen Analyse Nokia (NOKIA)

 nokia-aandelen-kopen-of-niet

Nokia Corporation (NOKIA) is een Finse multinational op het gebied van telecommunicatie, informatietechnologie en consumentenelektronica. Het bedrijf is opgericht in 1865 en heeft zijn hoofdkantoor in Espoo, Finland. Het bedrijf is actief in vier bedrijfssegmenten: Networks, Global Services, Nokia Technologies, en Nokia Mobile Phones.

Nokia is een naamloze vennootschap die genoteerd is aan de beurs van Helsinki en aan de beurs van New York. Het is 's werelds 415e grootste bedrijf gemeten naar omzet in 2016 volgens de Fortune Global 500 en is een onderdeel van de Euro Stoxx 50 beursindex.

De aandelenkoers van Nokia Corporation heeft de afgelopen vijf jaar een gestage daling laten zien, van een hoogtepunt van EUR 5,80 in december 2015 tot een dieptepunt van EUR 2,22 in december 2020. Het aandeel heeft zich in 2021 enigszins hersteld en wordt momenteel verhandeld tegen EUR 3,17 per mei 2022.

De slechte aandelenprestaties van het bedrijf kunnen worden toegeschreven aan een aantal factoren, waaronder de hevige concurrentie op de wereldwijde telecommunicatiemarkt, de dalende verkoop van zijn mobiele-telefonieactiviteiten en een vertraging van de wereldeconomie.

Een korte samenvatting van onze Nokia aandelen analyse is dat het bedrijf op dit moment een acceptabele financiële waardering heeft. Met verdere winststijging op basis van de hernieuwde strategie kan Nokia op termijn Value bieden. Anderzijds zijn wij niet overtuigd van de strategische kwaliteiten van dit bedrijf, die opereert in een markt met intense concurrentie.

Op dit moment beschouwen wij Nokia aandelen niet tot de potentieel beste aandelen waar wijzelf in beleggen. Op termijn kan het best rendement bieden, maar wij voorzien veel betere investeringen.  

gratis-cursus-beleggen

Sterke en zwakke punten van Nokia (NOKIA)

 nokia-aandelen-kopen

Het kopen van Nokia aandelen heeft niet bepaald tot goed resultaat geleidt in de afgelopen jaren. Het sterke bedrijf is de laatste jaren ingehaald door sterkere concurrentie. Op de lange termijn dient hier verandering in te komen, en die beweging lijkt vanuit (nieuw) management te moeten komen. Indien dat niet gebeurt, lijkt het kopen van Nokia aandelen geen gunstige lange termijn investering. 

Sterke punten

 • Sterke merkherkenning en klantengetrouwheid: Nokia is een bekend merk met een trouwe klantenkring. De producten van het bedrijf zijn populair en hebben een goede reputatie.
 • Gediversifieerde productportefeuille: Nokia biedt een breed scala aan producten, van mobiele telefoons tot internetdiensten. Dit geeft het bedrijf een concurrentievoordeel in termen van productdiversiteit.
 • Sterke O&O-capaciteiten: Nokia beschikt over sterke onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteiten. Hierdoor kan het bedrijf nieuwe en innovatieve producten ontwikkelen die voldoen aan de behoeften van zijn klanten.
 • Uitgebreid wereldwijd bereik: Nokia is wereldwijd aanwezig, met activiteiten in meer dan 150 landen. Dit geeft het bedrijf een aanzienlijk concurrentievoordeel in termen van marktbereik.

Zwakke punten

 • Slecht management en uitvoering van strategieën: Nokia is bekritiseerd vanwege zijn slechte management en uitvoering van strategieën. Dit heeft geleid tot een daling van het marktaandeel en de winstgevendheid van het bedrijf.
 • Hoge schuldniveaus: Nokia heeft een hoge schuldenlast, wat de financiële flexibiliteit van het bedrijf beperkt.
 • Laag rendement op eigen vermogen: Nokia heeft een laag rendement op het eigen vermogen, wat erop wijst dat het bedrijf niet voldoende winst uit zijn activiteiten haalt.
 • Afhankelijkheid van partnerschappen met mobiele exploitanten: Nokia is voor zijn inkomsten sterk afhankelijk van partnerschappen met mobiele operators. Dit maakt het bedrijf kwetsbaar voor veranderingen in de telecomindustrie.

cursus-beleggen-aandelen

Bedreigingen en kansen voor Nokia (NOKIA)

Vanuit macro-economisch niveau kampt Nokia met enkele bedreigingen. Anderzijds zijn er altijd kansen om van te profiteren. Een nieuwe strategie is noodzakelijk om de Nokia aandelen te laten groeien op lange termijn, als driver voor meer winst.

Kansen

 • Nokia's voornaamste groeimogelijkheden liggen in de ontwikkeling en uitbreiding van zijn Networks en HERE Maps & Location Intelligence-activiteiten. De Networks-activiteiten van het bedrijf zijn gericht op het leveren van mobiele breedbanddiensten aan klanten over de hele wereld.
 • Daarnaast wil Nokia zijn bereik op nieuwe markten vergroten met de divisie HERE Maps & Location Intelligence. Het bedrijf heeft ook aanzienlijk geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling, waardoor het nieuwe producten en diensten op de markt kan brengen

Bedreigingen

 • De belangrijkste bedreigingen voor Nokia komen van de regelgeving, de concurrentie en de macro-economische omstandigheden. Wat de regelgeving betreft, heeft de Europese Unie de laatste jaren een onderzoek ingesteld naar de belastingpraktijken van het bedrijf. Dit zou ertoe kunnen leiden dat Nokia een aanzienlijk bedrag aan achterstallige belastingen moet betalen, wat een negatieve invloed zou hebben op zijn financiële prestaties. 
 • Concurrentie is ook een belangrijke bedreiging voor Nokia, aangezien het te maken heeft met zware concurrentie van andere bedrijven in de telecommunicatie-industrie, zoals Ericsson en Huawei. Ten slotte kunnen ook de macro-economische omstandigheden een negatieve invloed hebben op de activiteiten van Nokia, aangezien een vertraging van de economische groei kan leiden tot een lagere vraag naar zijn producten en diensten.

value-aandelen

Risicoanalyse van Nokia (NOKIA)

Nokia staat bloot aan een aantal risico's die een negatieve invloed kunnen hebben op de zakelijke en financiële prestaties van het bedrijf. Deze risico's omvatten:

 • Concurrentie van andere fabrikanten van mobiele telefoons

Nokia ondervindt hevige concurrentie van andere fabrikanten van mobiele telefoons, zoals Apple, Samsung en Huawei. Deze bedrijven zijn erin geslaagd marktaandeel te winnen door innovatieve producten uit te brengen die de consument aanspreken. Nokia moet voortdurend investeren in onderzoek en ontwikkeling om de concurrentie voor te blijven en zijn marktaandeel te behouden.

 • Economische moeilijkheden in sommige landen waar wordt gewerkt

De activiteiten van Nokia zijn onderhevig aan schommelingen in de wereldwijde economische omstandigheden. Het bedrijf is actief in vele landen over de hele wereld, en economische moeilijkheden in een van deze markten kunnen een negatief effect hebben op Nokia's activiteiten. De Europese Unie is bijvoorbeeld een belangrijke markt voor Nokia, en de aanhoudende schuldencrisis in de eurozone heeft de vraag naar producten en diensten van het bedrijf negatief beïnvloed.

 • Afhankelijkheid van belangrijke leveranciers

Nokia is afhankelijk van een aantal belangrijke leveranciers voor onderdelen en materialen die in zijn producten worden gebruikt. Indien deze leveranciers niet in staat zijn aan de vraag van Nokia te voldoen, of indien zij financiële moeilijkheden ondervinden, kan dit een negatieve invloed hebben op de activiteiten van Nokia.

 • Schommelingen van de wisselkoersen

De activiteiten van Nokia zijn onderhevig aan schommelingen in de wisselkoersen. Het grootste deel van de inkomsten van Nokia wordt gegenereerd in euro's, maar het bedrijf heeft ook belangrijke activiteiten in andere valuta's, zoals de Amerikaanse dollar en de Chinese yuan. Veranderingen in de wisselkoersen kunnen een invloed hebben op de inkomsten en de rentabiliteit van het bedrijf.

 • Veranderingen in technologiestandaarden

De produkten en diensten van Nokia zijn onderhevig aan veranderingen in de technologische normen. Het bedrijf moet voortdurend investeren in onderzoek en ontwikkeling om de concurrentie voor te blijven en zijn marktaandeel te behouden.

 • Toegang tot het spectrum voor draadloze communicatiediensten

Nokia heeft toegang tot het spectrum nodig om draadloze communicatiediensten te kunnen leveren. Spectrum is een schaarse hulpbron en de toewijzing ervan wordt gecontroleerd door overheidsregulatoren. Indien Nokia er niet in slaagt de nodige spectrumvergunningen te verkrijgen, zou dit een negatieve invloed kunnen hebben op de activiteiten van het bedrijf.

 • Geschillen over octrooien

Nokia is verwikkeld in een aantal octrooigeschillen. Deze zaken zijn kostbaar en tijdrovend, en kunnen een negatieve invloed hebben op de financiële prestaties van het bedrijf.

 • Wijzigingen in de regelgeving

De telecommunicatie-industrie is onderworpen aan strenge regelgeving door de overheid. Wijzigingen in de regelgeving kunnen een negatief effect hebben op Nokia's activiteiten.

beste-nederlandse-vastgoedfondsen

Koersdoel voor Nokia (NOKIA)

Nokia Corporation (NYSE: NOK) heeft een huidig koersdoel van $6,50, vastgesteld door investeringsbank Goldman Sachs. 

Andere banken hebben de volgende koersdoelen voor Nokia vastgesteld: 

 1. UBS heeft een koersdoel van $5.60 
 2. Deutsche Bank heeft een koersdoel van $6.20 
 3. Citigroup heeft een koersdoel van $6.00 

Volgens Goldman Sachs zijn de belangrijkste redenen voor hun koersdoel als volgt: "Wij denken dat 5G de komende jaren een belangrijke aanjager van groei voor Nokia zal zijn. Daarnaast verwachten we dat het bedrijf zal profiteren van zijn recente kostenbesparende initiatieven." Ze voegden er ook aan toe dat ze "significant opwaarts potentieel" zien voor het aandeel. 

Evenzo verklaarde UBS dat zij 5G als een belangrijke groeimotor voor Nokia zien en dat het bedrijf goed gepositioneerd is om te profiteren van de uitrol van 5G-netwerken over de hele wereld. Ze geloven ook dat Nokia's kostenbesparende initiatieven in de komende kwartalen vruchten zullen beginnen afwerpen. 

Deutsche Bank ziet 5G ook als een belangrijke groeimotor voor Nokia en meent dat het bedrijf een van de best gepositioneerde spelers in de telecomapparatuurindustrie is om van deze trend te profiteren. Deutsche Bank is ook positief over Nokia's inspanningen om de kosten te drukken en gelooft dat deze op korte termijn resultaten zullen beginnen opleveren. 

Citigroup sloot zich hierbij aan en verklaarde dat Nokia volgens hen "goed gepositioneerd" is om te profiteren van de wereldwijde uitrol van 5G-netwerken. Ze zijn ook positief over de kostenbesparende inspanningen van het bedrijf en denken dat deze in de komende kwartalen resultaten zullen beginnen af te werpen.

Conclusie: Nokia kopen of niet?

Het kopen van Nokia aandelen of niet is een persoonlijke aangelegenheid. De financiële waardering lijkt gunstig, al kan het altijd beter. De koersverwachtingen vanuit banken ligt aanzienlijk hoger dan de huidige koersnotering. Toch zijn wij zelf minder enthousiast over het kopen van Nokia aandelen. Het bedrijf is niet langer de sterke organisatie die het was. Vanuit strategisch oogpunt zien we risico’s en bedreigingen die de lange termijn winstgevendheid kunnen drukken. 

Het is niet zo dat we Nokia aandelen als slechte belegging beschouwen. Het is eerder zo dat we simpelweg betere investeringen op dit moment zien. 

Het is belangrijk om de beste beleggingsplatformen te kiezen. Zij bieden een breed scala aan aandelen en ETF's, zodat je een goede portefeuille kunt opbouwen. Ze hebben ook lage transactiekosten. Sommige bieden zelfs beleggen zonder commissie aan. Op de lange termijn bespaart dit veel kosten.

periodiek-beleggen


Reacties
Categorieën