Summit Materials aandelen kopen? Analyse +23% Groei | Happy Investors
summit-materials-groei-aandelen
Aandelen Analyse
Happy Investors
Aandelen Analyse
05/08/2023
8 min

Summit Materials aandelen kopen? Analyse +23% Groei | Happy Investors

05/08/2023
8 min

In dit artikel behandelen we een analyse van Summit Materials aandelen. Summit Materials aandelen kopen of niet willen we doen omwille van haar groeipotentieel. De markt verwacht een interessant groeipotentieel. Hoe presteert het aandeel nu, en wat zijn de koersverwachtingen? In deze analyse lees je relevante informatie ter kennisgeving.

Dit artikel is gemaakt en geschreven door Freedom24. Houdt er rekening me dat dit artikel op geen enkele wijze persoonlijk beleggingsadvies is. In samenwerking met Freedom24 mogen wij van Happy Investors als enige in Nederland haar content publiceren. Dit doen wij louter ter inspiratie en vermaak. Op onze website vind je diverse onderwerpen, van ETF beleggen tot aan informatie over vastgoedfondsen of beleggen in aandelen en beleggen in crypto.

Wil je meer inspiratie omtrent aandelen analyses? Bekijk dan de Happy Investors analyse naar de beste aandelen. Of bekijk onze cursussen beleggen indien je wilt leren succesvol investeren in lange termijn vermogensopbouw.

Ben je nog niet bekend met Freedom24? Klik hier voor meer informatie over deze partij.

Over Summit Materials, een fabrikant van bouwmaterialen 

Summit Materials (SUM) produceert, distribueert en verkoopt bouwmaterialen zoals cement, beton, asfalt en aggregaten. Het bedrijf levert ook bestratingsdiensten.

 • Ticker: SUM
 • Toegangsprijs: 27,75 dollar
 • Richtprijs: $34,2
 • Potentieel: 23,2%
 • Horizon: 12 maanden
 • Risico: gemiddeld
 • Positiegrootte: 2%

Analyse Summit Materials aandelen met groeipotentie

De volgende industrietrends zullen de groei van het bedrijf in de komende jaren waarschijnlijk ondersteunen: 

 • De US Infrastructure Investment Act voorziet in de toewijzing van aanzienlijke middelen voor de bouw van gebouwen en wegen in 2022-2026.
 • Historische groei van de vraag naar bouwmaterialen in de VS en wereldwijd, aangedreven door een toename van de particuliere en infrastructuurbouw.
 • Stijgende prijzen voor de producten van het bedrijf, die naar verwachting zullen aanhouden als gevolg van de toenemende overheidsuitgaven in het kader van de Infrastructure Investment Act. 

Waarom Summit Materials aandelen kopen?

Reden 1. Stijgende uitgaven voor infrastructuur in de VS

 Summit Materials produceert een breed scala aan producten die worden gebruikt bij de bouw van gebouwen en wegen. Deze omvatten: 

 • aggregaten (steenslag, zand, kalksteen, grind, enz.) die worden gebruikt als fundering voor gebouwen en als basis voor bouwmengsels (29,8% van de totale inkomsten van de onderneming);
 • cement - het belangrijkste materiaal voor de productie van beton (14,1% van de totale inkomsten);
 • betonconcentraat - een kant-en-klaar bouwmengsel bestaande uit cement en toeslagstoffen (28,5% van de totale inkomsten);
 • asfaltbetonmengsel - het belangrijkste materiaal voor de aanleg van wegen (11,4% van de totale inkomsten).

Daarnaast levert Summit Materials als verticaal geïntegreerde onderneming aannemers- en onderaannemersdiensten op het gebied van asfaltverharding en andere aanverwante bijstand aan bedrijven in de particuliere en openbare sector. Dit bedrijfssegment is goed voor ongeveer 20,7% van de totale inkomsten van de onderneming.summit-materials-aandelen

De onderneming produceert onmisbare goederen voor de bouwsector, zowel voor de particuliere als voor de openbare sector. Met de toenemende Amerikaanse economie en koopkrachtige vraag groeien ook de bouwvolumes. Volgens prognoses van de sector zal in de komende jaren een positieve dynamiek worden waargenomen voor alle producten van de onderneming.

Volgens Research and Markets bedroeg de wereldwijde portlandcementmarkt bijvoorbeeld 2,1 miljard ton in 2021. Tegen 2027 zal de markt naar verwachting 2,7 miljard ton bereiken, wat neerkomt op een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 4,1%. In monetaire termen werd de wereldwijde cementmarkt in 2022 geschat op 340,6 miljard dollar en zal deze tegen 2029 naar verwachting 481,7 miljard dollar bedragen. Tegelijkertijd zal volgens gegevens van Portland Cement Associations het productievolume in de VS van 2023 tot 2027 met 16% stijgen.

In november 2021 namen de VS de Infrastructure Investment and Jobs Act aan, die voorzag in de toewijzing van grote financiële middelen voor de transformatie van de Amerikaanse infrastructuur. Met name zal het land volgens de wet in 2022-2026 ongeveer 348 miljard dollar van de staatsbegrotingsmiddelen investeren in de aanleg van wegen alleen. Volgens de wet zal tegen 2026 in totaal 52,3 miljard dollar worden uitgetrokken voor de aanleg van infrastructuur en het scheppen van banen in vier Amerikaanse staten - Texas, Utah, Kansas en Missouri - waar Summit Materials het grootste deel van zijn inkomsten haalt (61%). Aangezien het cement en de asfaltverharding die voor de aanleg van infrastructuur worden gebruikt zwaar zijn, is het oneconomisch om de producten over lange afstanden te vervoeren. Daarom wordt verwacht dat de producenten met productiefaciliteiten in bovengenoemde staten de grootste vraag en financiële voordelen zullen genieten. Summit Materials is een van die producenten.

Naast de bovengenoemde trends wordt verwacht dat de bouw van gebouwen in zowel de openbare als de particuliere sector in de VS zal toenemen. Volgens Statesman zullen de kosten van de bouw van gebouwen in 2025 meer dan 2 biljoen dollar bedragen, met een CAGR van 5,3% in 2023-2026.summit-materials-analyse

Een andere drijfveer voor Summit Materials in verband met de Infrastructure Investment Act zouden de initiatieven van de regering Joe Biden kunnen zijn om het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te versnellen. De ambitieuze doelstellingen omvatten de productie van 30 GW elektriciteit door offshore windmolenparken tegen 2030. Voor de bouw van de parken is een overvloedig gebruik van cement nodig voor de fundering van de windmolens. Bovendien vereist de bouw van windmolens het meest waterbestendige portlandcement, dat door Summit Materials wordt geproduceerd.

Reden 2. Stijgende prijzen voor bouwmaterialen en bedrijfsoptimalisatie

De uitbreiding van de bouw van gebouwen en wegen, waarvoor steeds meer aggregaten, cement en beton nodig zijn, leidt tot stijgende prijzen. Volgens de US Geological Survey (USGS) zijn de prijzen van aggregaten voor bouwmaterialen de afgelopen 75 jaar bijna elk jaar gestegen.aandelen-summit-materials

Deze trend wordt bevestigd door de gegevens van Summit Materials over de verkoopprijzen van zijn producten. De prijzen voor het hele productengamma zijn van 2019 tot 2022 gestegen.summit-materials-aandelen-analyse

Hoewel Summit Materials de beoogde doelwitten voor zijn toekomstige overnames niet noemt, zegt het bedrijf dat het van plan is te investeren in groei door middel van fusies en overnames. De reden hiervoor is de geringe marktconsolidatie: zoals Summit Materials in zijn rapport zegt, is meer dan 65% van de Amerikaanse bouwmaterialenmarkt in particuliere handen.

Daarnaast lanceerde het bedrijf in maart 2021 het Elevate Summit-programma om zich te ontdoen van bedrijfsonderdelen met lage marges. Tot nu toe zijn 11 ondernemingen verkocht, wat Summit Materials meer dan 500 miljoen dollar opleverde. Het bedrijf zei dat het mogelijk doorgaat met het verkopen van weinig winstgevende activa. Het is belangrijk op te merken dat deze transacties geen negatieve gevolgen hebben voor de financiële positie van Summit Materials. Ondanks de druk op de inkomsten door de verkoop van dochterondernemingen, zijn de totale inkomsten van de onderneming de afgelopen jaren gestaag, zij het bescheiden, gegroeid.summit-materials-analyse-aandelen

Wij menen dan ook dat de extra opbrengst van de verkoop van ondermaats presterende business units het bedrijf in staat zal stellen winstgevende acquisities te doen. In combinatie met de aanhoudende stijging van de Amerikaanse bouwmaterialenprijzen zal dit een positief effect blijven hebben op de nettowinst van Summit Materials.

Financiële analyse Summit Materials aandelen

De financiële resultaten van Summit Materials voor 2022 kunnen als volgt worden samengevat:

 • De omzet bedroeg 2,4 miljard dollar, een stijging van 0,12% op jaarbasis.
 • De aangepaste EBITDA daalde van 520 miljoen dollar naar 491 miljoen dollar. De marge daalde echter minder sterk, van 21,58% naar 20,37%.
 • De nettowinst bedroeg 275 miljoen dollar tegenover 154 miljoen dollar vorig jaar. De nettomarge steeg van 6,40% naar 11,42%.

Een lichte stijging van de inkomsten gaat gepaard met een vermindering van de levering van aanverwante diensten. De daling van het bedrijfsresultaat is te wijten aan de geringere vraag in de oostelijke regio's van de VS. De groei van de nettowinst houdt verband met inkomsten uit de verkoop van dochterondernemingen.analyse-summit-materials

 • Aan het einde van de laatste verslagperiode daalde de operationele kasstroom tot 284,1 miljoen dollar, tegenover 361,9 miljoen dollar eind 2021.
 • De vrije kasstroom daalde van 149,9 miljoen dollar naar 17,4 miljoen dollar eind 2022.

De operationele en vrije kasstroom daalden door de aanpassing van de nettowinst voor inkomsten uit de verkoop van ondernemingen, alsmede door een toename van de voorraden. Tegelijkertijd steeg de voorraadomzet licht tot 44 dagen, wat vergelijkbaar is met 2020 en slechts zes dagen meer dan een jaar geleden, zodat wij deze stijging niet als een negatief signaal beschouwen.aandelen-analyse-summit-materials

 analyse-aandelen-summit-materialsHet bedrijf heeft een gezonde balans:

 • De totale schuld bedraagt 1,5 miljard dollar.
 • De kasequivalenten zijn goed voor 520,5 miljoen dollar.
 • Nettoschuld is $1 miljard, 2x 2022 Aangepaste EBITDA (Netto/adj. EBITDA - 2,07x).
 • De rentedekkingsratio is 3,09x.

Deze schuldenlast bewijst de financiële stabiliteit van de onderneming.

Waardering Summit Materials groeiaandelen 

Summit Materials wordt verhandeld tegen een korting op het sectorgemiddelde: EV/Sales - 1,75x, EV/EBITDA - 8,57x, P/E - 11,93x, Fwd P/E - 18,17x.

aandelen-summit-materials-analyse

Het gemiddelde koersdoel van Wall Street's top 10 investeringsbanken is $34,4 per aandeel. Volgens onze consensus is het aandeel ondergewaardeerd op basis van de gemiddelde multiples van de sector; de reële marktwaarde van het aandeel bedraagt $34,2, wat een opwaarts potentieel van 23,2% impliceert.

analyse-summit-materials-aandelen

Belangrijkste risico's Summit Materials aandelen kopen 

 • Een tijdelijke achteruitgang in de Amerikaanse particuliere bouwsector, gedreven door stijgende rentevoeten, kan aanhouden tot in 2023. De huidige onzekere situatie en de mogelijke afkoeling van de economie kunnen een negatieve invloed hebben op de inkomsten en de winst van het bedrijf.
 • Om de groei te handhaven, streeft Summit Materials fusies en overnames na. Daarbij bestaat het risico dat een inefficiënt of overgewaardeerd bedrijf wordt gekocht, wat een extra last voor het bedrijf kan worden.
 • De overheidsschuld van de VS heeft bijna het plafond bereikt, waardoor de vrees voor wanbetaling weer oplaait. Als de schuldenkwestie niet wordt opgelost, kunnen de VS met financieringsproblemen worden geconfronteerd, wat een negatieve invloed kan hebben op de overheidsprogramma's, waardoor deze worden ingekort of zelfs beperkt.

En, wat denk jij? Summit Materials aandelen kopen of niet? Wat is jouw analyse en jouw koersverwachting? Laat het ons weten! 

Disclaimer: beleggingen in effecten en andere financiële instrumenten houden altijd het risico van verlies van uw kapitaal in. De prognoses en prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige prestaties. Het is essentieel dat u uw eigen analyse uitvoert voordat u een belegging doet. Indien nodig dient u zorgvuldig onafhankelijk beleggingsadvies in te winnen bij een erkende professional. Het kopen van aandelen tegen IPO-prijzen kan extra beperkingen met zich meebrengen. Alle content en afbeeldingen zijn van Freedom24. Dit artikel bevat op geen enkele wijze koopadvies.

Reacties
Categorieën