Groeiaandelen vs. Waardeaandelen: Strategie + Verschillen
groei-waardeaandelen-verschillen
Geld Investeren
Happy Investors
Geld Investeren
04/16/2022
3 min

Groeiaandelen vs. Waardeaandelen: Strategie + Verschillen

04/16/2022
3 min

Beste Happy Investor, we krijgen regelmatig de vraag omtrent verschillen tussen groeiaandelen en waardeaandelen. In onze strategie gaan ze hand-in-hand. Het is echter zo dat er belangrijke verschillen zijn. Denk aan risico, rendement en looptijd. Ook zijn waardeaandelen en groeiaandelen niet voor ieder geschikt. In dit artikel leggen we een aantal basisverschillen uit + waarom je waarde- en groeiaandelen zou willen combineren (en hoe).

Inhoudsopgave

Verschillen tussen groeiaandelen vs. waardeaandelen

 groeiaandelen

We halen soms verschillen tussen groeiaandelen vs. waardeaandelen door elkaar. En dan is er ook nog de term ‘Value’. Doorgaans wordt met Value aandelen gerefereerd naar waardeaandelen. Deze termen geven echter verwarring.

De ware essentie van Value houdt toekomstige waardestijging ten opzichte van de intrinsieke waarde. Volgens deze essentie kan ook een groeiaandeel Value bevatten. Zolang de huidige aandelenprijs (ver) onder de toekomstige waarde ligt. Uiteraard is de uitdaging om te bepalen wat de toekomstige waarde is.

Er zijn grote verschillen tussen groeiaandelen vs. waardeaandelen.

Een groeiaandeel bevat altijd hoger risico. Dit is omdat de huidige prijs een hoge toekomstige groei reflecteert. Als het bedrijf niet voldoet aan de groeiverwachting, zal de koers op termijn dalen. Als de markt er echter flink naast zit, en de groei hoger uitvalt, zal de koers op termijn fors stijgen. Dit laatste scenario betekent Value. Het probleem is alleen: hoe hoger de verwachtingen, hoe onwaarschijnlijker het is dat zij worden overtroffen.

Daarom bieden waardeaandelen meestal de meeste (voorspelbare) Value. Waardeaandelen kan je zien als goedkope aandelen. Stel dat de markt pessimistisch is over een bedrijf na een serie slechtnieuwsberichten. De verwachting omtrent toekomstige groei wordt naar beneden bijgesteld. De aandelenprijs daalt. Soms tot (ver) onder de intrinsieke waarde. In dit geval is het voor een bedrijf gemakkelijker om lage verwachtingen te overtreffen. Dit gebeurt echter niet altijd zoals we zien bij Value traps.

Een cruciaal verschil tussen groeiaandelen vs. waardeaandelen is het risico. Waardeaandelen bieden lager risico, omdat het neerwaarts potentieel lager is.

Meestal, maar niet altijd, zien we de beste Value aandelen terug in waardeaandelen. Met beste bedoelen we in dit geval een laag neerwaarts risico en hoog opwaarts potentieel. Dit soort investeringen leiden tot hoog rendement.

Wil je gevorderd investeren in aandelen? Bekijk onze cursus Value beleggen voor meer informatie

gratis-cursus-beleggen

Waardeaandelen kunnen overigens ook veel groei realiseren

Overigens kunnen ook waardeaandelen sterke groei realiseren. De beste Value aandelen hebben juist een lage waardering én hoge (winst)groei. Al is het maar op de korte termijn van 6 – 24 maanden.

Een “extreme” variant zien we bij beleggen in grondstof aandelen. Cyclische bewegingen zorgen voor neerwaartse prijsbeweging van het grondstof. Het grondstoffenbedrijf maakt steeds minder winst. Tot zelfs het moment dat ze verliesgevend zijn. Dan vindt er “plotseling” een stimulans plaats de grondstofprijs snel stijgt. In de kortste keren creëert het bedrijf sterke winstgroei. Soms zelfs boven de 100%. Het gevolg: het is een waardeaandeel met immense Value op de korte termijn.

Binnen ons onderzoek naar Happy Value aandelen kijken we naar verschillende factoren. De belangrijkste, voor ons, is fundamentele analyse om de lange termijn potentie te bepalen. Daarna kijken we naar factoranalyse, zoals relatieve financiële waardering, groei en winstgevendheid. Met name de factoranalyse kan gebruikt worden voor korte termijn investeren in waardeaandelen (6 – 24 maanden).

Wil je toegang tot ons onderzoek? Bekijk onze beste aandelen.

Strategie groeiaandelen + waardeaandelen: balans voor lange termijn beleggen

Naast waardeaandelen beleggen wij ook in groeiaandelen. In onze strategie gaan waardeaandelen en groeiaandelen namelijk hand-in-hand. Ja, groeiaandelen zijn meer risicovol. Ze kunnen weliswaar ook potentieel veel hoger rendement bieden. Met name bij lange termijn buy & hold.

Binnen de Happy Investors Methode beleggen we voor financiële vrijheid. Om dit te bepalen willen we niet té veel risico nemen. Immers, voor iedere euro die we verliezen moeten we er twee terugverdienen. Anderzijds streven we naar hoger rendement op duurzame wijze, opdat het compound interest-effect wordt versneld.

Dit is waarom wij groeiaandelen en waardeaandelen combineren.

Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • Groeiaandelen mogen hogere waardering bevatten op de korte termijn. Ze moeten echter altijd goede lange termijn beleggingen zijn. Dit betekent dat we vooral op basis van fundamentele analyse naar het bedrijf en haar potentieel kijken
  • Waardeaandelen moeten potentieel veel Value bevatten op de korte termijn. Bij voorkeur gaat het ook om kwalitatief sterke bedrijven. Zo niet, dan kopen en verkopen we binnen 6 – 24 maanden (op basis van waardering of automatische orders)

In onze strategie vullen ze elkaar aan. Het is echter zo dat niet iedereen de mix tussen groei- en waardeaandelen wilt maken.

Ben je risicomijdend? In dit geval is het verstandig om groeiaandelen te vermijden. Of individuele aandelen in het algemeen.

Accepteer je meer risico tot geld verlies in ruil voor potentieel hoger rendement? In dit geval wil je deels investeren in groeiaandelen. Maar let wel op de juiste balans tussen risico, rendement en looptijd!

Vragen omtrent groeiaandelen vs. waardeaandelen? Laten we erover sparren in de reacties hieronder!

Reacties
Categorieën