Fysieke ETF’s: Uitleg + Voor- en Nadelen bij Beleggen
fysieke-etfs-uitleg
ETF Beleggen
Happy Investors
ETF Beleggen
05/24/2022
7 min

Fysieke ETF’s: Uitleg + Voor- en Nadelen bij Beleggen

05/24/2022
7 min

Beste Happy Investor, onder de ETF belegger is er nog al eens verwarring omtrent wat een fysieke ETF is. In dit artikel vind je een uitleg over fysieke ETF’s, en de voor- en nadelen bij beleggen in dit soort activa. Tevens behandelen we de verschillen tussen fysieke vs. synthetische exchange-traded funds. Tot slot kijken we naar de potentiële kansen en bijbehorende risico’s.

Laten we direct beginnen!

Inhoudsopgave

Wat is een fysieke Exchange-Traded Fund (ETF)?

wat-is-fysieke-etf

Een fysieke ETF is een exchange-traded fund (ETF) die werkelijk eigenaar is van de onderliggende activa (bijv. aandelen en obligaties) die het volgt. Dit is beduidend verschillend met synthetische ETF’s, waarover straks meer.

De fysieke ETF koopt alle aandelen in de onderliggende index in verhouding tot het gewicht dat ze in de index hebben. De ETF is dus een fysieke kopie van de index omdat het alle onderdelen van de index heeft. Om dit zo goed mogelijk te repliceren, dient het management binnen de fysieke ETF veel transacties uit te voeren. Hierdoor kunnen de kosten hoger zijn in vergelijking tot synthetische ETF’s die de aandelen niet effectief in bezit hebben.

Over het algemeen zijn de meeste ETF’s bij bijvoorbeeld DEGIRO Zero fysiek. Andere brokers, waaronder BUX Zero en eToro, bieden (deels) ETF’s aan op basis van CFD’s. Dit is een andere constructie, en wat ons betreft is het slimmer om te investeren in fysieke ETF’s.

Verschillen synthetische versus fysieke ETF

Een fysieke ETF kopieert het rendement van een index door enkele of alle componenten van de index aan te houden. Een synthetische ETF daarentegen maakt gebruik van swapovereenkomsten om het rendement van de index te kopiëren.

Dit betekent gewoonlijk dat de synthetische ETF's een mandje effecten aanhouden die al dan niet gerelateerd kunnen zijn aan de index die zij volgen. Zij gebruiken een swapcontract met een tegenpartij, gewoonlijk een investeringsbank, om het rendement van dit mandje te ruilen tegen het rendement van de index.

Terwijl fysieke ETF's de tastbare onderliggende fondsen van de index verhandelen, bezitten synthetische ETF's de activa niet en vertrouwen ze in plaats daarvan op financiële derivaten om dezelfde resultaten te bereiken.

De handelsvolumes voor fysieke ETF's zijn vaak groter dan voor synthetische ETF's.

Een financiële onderneming creëert synthetische ETF's door derivaten te gebruiken om het rendement van een index te dupliceren. Denk aan futures contracten. Fysieke fondsen (ETF's) zijn gebaseerd op reële activa zoals bedrijfsaandelen en dergelijke.

Synthetische ETF's kunnen fiscaal efficiënter zijn dan fysieke ETF's. Maar omdat ze geen activa bezitten, is hun rendement mogelijk niet zo nauw verbonden met de werkelijke waarde van het onderliggende actief.

Beleggers kunnen synthetische ETF's gebruiken om toegang te krijgen tot markten die moeilijk op een andere manier te betreden zijn. Denk aan futures op olieprijzen of andere commodity futures. Maar let er goed op dat je volledig begrijpt hoe ze werken en weten dat beloningen en risico's altijd in evenwicht zijn.

gratis-cursus-beleggen

Voor- en nadelen van fysieke ETF's

Laten we nader ingaan op de voor- en nadelen van fysieke ETF’s.

Voordelen

 • Met (fysieke) ETF's kan je snel en eenvoudig risicospreiding aanbrengen onder assets
 • Ze zijn meer liquide dan synthetische ETF's omdat ze verhandeld worden zoals aandelen op een beurs in plaats van als een vaste aandelenklasse binnen een bestaand beleggingsfonds of soortgelijke structuur. Dit betekent dat je aandelen op elk moment tijdens de markturen kunt verkopen zonder toestemming van iemand anders nodig te hebben (of zelfs te wachten tot zij akkoord gaan)
 • Fysieke ETF's zijn over het algemeen transparanter dan hun synthetische tegenhangers, omdat ze precies bekendmaken welke investeringen in elk fonds gaan - terwijl sommige synthetische ETF's niet al hun holdings bekendmaken tot nadat je er aandelen in hebt gekocht
 • Fysieke ETF's worden gedekt door echte activa, wat betekent dat ze op elk moment kunnen worden verkocht voor contanten. Dit maakt ze een aantrekkelijke investering voor beleggers die vermogen willen opbouwen
 • Fysieke ETF's zijn minder gevoelig voor marktschommelingen dan bv. derivaten met hefbomen, maar fysieke ETF’s zijn niet zonder risico

Nadelen

 • Het feit dat de prestaties van de onderliggende aandelen of andere activa die de belegging tracht te repliceren voortdurend kunnen fluctueren, is het voornaamste beleggingsrisico dat verbonden is aan fysieke exchange-traded funds (ETF's)
 • Fysieke ETF's kunnen duurder zijn dan Synthetische tegenhangers of indexfondsen omdat er hogere transactiekosten aan verbonden zijn
 • Voor sommige ETF's die honderden of duizenden effecten bevatten, kan fysieke replicatie niet de beste aanpak zijn. De handelskosten voor de aankoop van 1.000 of meer effecten kunnen een negatief effect hebben op de ETF
 • In sommige markten met eigendomsbeperkingen voor buitenlanders of minder liquide effecten (zoals sommige opkomende markten of delen van de obligatiemarkten) is er mogelijk niet genoeg voorraad beschikbaar om aan de vraag naar de ETF te voldoen.
 • Met fysieke ETF's kunnen beleggers niet profiteren van korte termijn fluctuaties in de marktprijzen. Dit kan vertragingen veroorzaken bij het beleggen in de markt, wat een beleggingsstrategie kan beïnvloeden
 • Fysieke ETF's zijn niet zo flexibel als synthetische ETF's als het op short selling aankomt, omdat er geen manier is voor beleggers om een fysiek product short te verkopen (d.w.z. iets verkopen dat men niet bezit)
 • Een fysieke replicatie vereist het kopen en verkopen van de componenten van die index; het is een arbeidsintensief proces en kan, afhankelijk van de kwaliteit van de ETF, vatbaar zijn voor tracking error
 • Als de ETF-aanbieder effecten uitleent, kunnen fysieke exchange-traded funds (ETF's) worden blootgesteld aan een risico dat bekend staat als "tegenpartijrisico"

periodiek-beleggen

Waarom beleggen in fysieke ETF's? De kansen

fysieke-etf-voor-nadelen

De meest gebruikelijke manier voor een ETF om een index te kopiëren is door fysieke “replica”. Het geeft de belegger gemoedsrust te weten dat hij de aandelen of obligaties bezit waarop de ETF is gebaseerd. Het grootste voordeel aan fysieke ETF’s is dat je als beginnende belegger snel en eenvoudig een grote spreiding kan realiseren onder aandelen en andere assets. Je kunt je portefeuille diversifiëren door te beleggen in verschillende sectoren en activa zoals metalen, onroerend goed, edele metalen en andere tastbare activa zoals olie of goud. Als dit nieuw voor je is, kan je dit artikel over ETF beleggen lezen.

De meeste ETF’s zijn fysiek, maar de inhoud daarvan kan erg verschillend zijn qua risico. Er zijn thema ETF’s met zeer hoog risico die zich louter richten op groeiaandelen of grondstofaandelen. En er zijn wereldwijde en/of dividend ETF’s die zich richten op lager-risico assets. Als beginner dien je daarom goed te begrijpen wat een fysieke ETF werkelijk is op basis van de risico’s.

Een ander voordeel is dat ze toegankelijker zijn dan beleggingsfondsen: je hoeft geen hoog inkomen of groot kapitaal te hebben om erin te beleggen, want er zijn geen minimumbeleggingsvereisten.

In het geval dat de ETF niet succesvol is, zullen de activa die zijn gecreëerd om de index te monitoren worden overgedragen aan de belegger als hun persoonlijke eigendom. Mensen lijken meer geneigd te zijn om in fysiek gedekte ETF's te beleggen wanneer ze met een omstandigheid als deze worden geconfronteerd.

cursus-beleggen-aandelen

Waarom niet beleggen in fysieke ETF's? De risico's

Het grootste risico van fysieke ETF’s is dat zij fors koersverlies kunnen realiseren. Dit is niet anders dan ieder andere asset. Het is belangrijk om te begrijpen dat ook een ETF op de lange termijn verlies kan geven. Het is geen garantie tot succes! Verdiep je daarom in de beste ETF’s die aansluiten op jouw risicoprofiel.

Daarnaast zijn er nog andere risico’s om niet te beleggen in fysieke ETF’s:

 • Fysieke ETF's lopen het risico dat ze de onderliggende waarde niet altijd perfect zullen volgen als gevolg van vergoedingen en andere factoren zoals arbitrageprijzen
 • In sommige gevallen zijn de kosten iets hoger dan synthetische ETF’s
 • Als je goud koopt als een fysieke ETF zal er een aanzienlijke hoeveelheid goud bij derden zijn opgeslagen. Dit verhoogt blootstelling aan marktrisico en kredietrisico (het risico dat de tegenpartij haar verbintenis niet nakomt)
 • Het kan zijn dat ze hun indexen niet nauwkeurig genoeg kunnen volgen. Er is vaak een verschil tussen hoe goed een fysieke ETF presteert in vergelijking met zijn onderliggende index (bekend als tracking error), wat problemen kan opleveren voor wie op zoek is naar nauwkeurige rendementen
 • In wezen loopt een fysiek ETF dat effectenleningen verstrekt een tegenpartijrisico dat vergelijkbaar is met dat van een synthetisch ETF met een goed gediversifieerd panel van tegenpartijen en een conservatieve benadering van zekerheidsstelling

Een ander risico is dat je de kans op hoger rendement laat liggen. Klinkt gek, maar het is wel zo. Fysieke ETF’s bieden veel risicospreiding aan. Er bestaan daarbij wel grote verschillen. Zo is het dat de grote, gespreide fondsen niet beter dan het marktgemiddelde presteren (want dat is haar doel). De ervaren belegger laat hierdoor kans op hoger rendement liggen, zoals door te investeren in de beste aandelen (die logischerwijze meer risicovol zijn).

value-aandelen

Overige opmerkingen

Wanneer de aanbieder de onderliggende activa koopt, kan hij ze allemaal kopen of een groep van de beste uitkiezen. Veel mensen zeggen dat fysieke ETF's in twee verschillende groepen moeten worden opgesplitst, en dat steekproeven moeten verschillen van volledige replicatie. De meest gebruikelijke en vaak als meest betrouwbaar beschouwde methode is volledige replicatie.

Maar het is niet altijd een goed idee in grote wereldwijde markten, omdat de kosten van het doen van alle transacties voor volledige replicatie misschien niet in het beste belang van de portefeuille zijn. Sampling vermindert deze kosten, maar omdat het niet de hele index volgt, kan het leiden tot meer tracking errors.

Vragen of opmerkingen omtrent (fysieke) exchange-traded funds

Reacties
Categorieën