Welke Soorten Aandelen zijn er? Uitleg & Tips Type Aandelen
Welke Soorten Aandelen zijn er? Uitleg & Tips Type Aandelen
Beleggen in Aandelen
Happy Investors
Beleggen in Aandelen
08/28/2021
8 min

Welke Soorten Aandelen zijn er? Uitleg & Tips Type Aandelen

08/28/2021
8 min

Beste Happy Investor, weet jij welke soorten aandelen er zijn? Dit is belangrijke basiskennis tot succesvol beleggen. Immers, als je de verschillende soorten aandelen kent kan je hiervan profiteren. Bepaalde soorten aandelen presteren namelijk significant beter op de lange termijn! Dat is cruciale informatie. Je wilt namelijk vooral (maar niet alleen) investeren in de beste type aandelen. Anderzijds is het ook belangrijk dat je een juiste spreiding tussen deze type aandelen aanbrengt. Zo presteren in sommige perioden groeiaandelen beter dan waardeaandelen. Deze perioden kunnen tot wel tien jaar (of langer) aanhouden.

Welke soorten aandelen zijn er? Dit artikel geeft uitleg en tips voor succesvol beleggen in de verschillende type aandelen!

Inhoudsopgave:

Verschillende soorten aandelen met verschillende rendementen
Soorten aandelen: waarde- en groeiaandelen
Aandelen met kleine en grote kapitalisatie: large- en small caps
Soorten aandelen: winnaars en verliezers
Soorten aandelen op basis van Momentum: aandelen van verliezers en winnaars op de korte termijn
Soorten aandelen op basis van winstgevendheid

Verschillende soorten aandelen met verschillende rendementen

welke-type-aandelen-zijn-er

Er zijn verschillende soorten aandelen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Value aandelen (pas op voor de Value trap)
  • Groeiaandelen (dit kunnen ook Value aandelen zijn)
  • Grote vs. kleine aandelen op basis van marktkapitalisatie
  • Dividendaandelen
  • Penny Stocks (vaak slechte investering!)
  • Cyclische- en momentum aandelen
  • REITs (vastgoedfondsen als aandeel)
  • Preferente aandelen
  • Warrants

Sommige van deze soorten aandelen presteren gemiddeld genomen beter op de lange termijn.

Als belegger kan je deze kansen benutten. In dit artikel vind je een overzicht van deze soorten aandelen die bestaan op de financiële markt. Natuurlijk kan je aandelen indelen in dividend en niet-dividend uitbetalende aandelen, small, mid, en large cap. Zo’n classificatie zie je hierboven.

De tips en uitleg van hieronder is anders dan de typische classificaties. Specifiek bevat de onderstaande lijst soorten aandelen samen met handelsstrategieën die je als belegger kan gebruiken om gemiddeld hogere rendementen te behalen.

Onthoud dat we ons in financiën baseren op waarschijnlijkheidstheorie en statistiek, dus de resultaten gelden gemiddeld. Voor een lange termijn belegger met een langetermijnperspectief zouden de strategieën geldig moeten blijven. Klinkt goed, toch? Laten we er eens induiken.

Soorten aandelen: waarde- en groeiaandelen

waarde-vs--groei-aandelen-tips

Laten we eerst een onderscheid maken tussen waarde- en groeiaandelen. Je kan dergelijke aandelen gemakkelijk zelf identificeren door de boekwaarde en de marktwaarde van het bedrijf op te zoeken. De boekwaarde is de nettowaarde van de activa van een bedrijf zoals gevonden op hun balans: de winst van het bedrijf, kasstromen en eventueel dividenden. De marktwaarde is de waarde van het bedrijf op basis van de uitstaande aandelen op de markt: eenvoudigweg de prijs van het aandeel.

Aandelen met een hoge verhouding tussen boekwaarde en marktwaarde zijn zogenaamde value stocks. Minder formeel, en als vuistregel, zijn value stocks vaak volwassen, bekende bedrijven die leiders zijn in hun sector met een grote prijsstabiliteit. Voorbeelden zijn Apple, Johnson & Johnson, en Walt Disney.

Groeiaandelen daarentegen hebben een lage verhouding tussen boekwaarde en marktwaarde. Groeiaandelen zijn vaak jonge en groeiende bedrijven, die over het algemeen een hoger risiconiveau hebben.

Nu begint het interessante gedeelte: waardeaandelen hebben de neiging om op de lange termijn aanzienlijk hogere gemiddelde rendementen te behalen dan groeiaandelen. Het verschil in rendement tussen waardeaandelen met een hoge boekwaarde en groeiaandelen met een lage boekwaarde is de waardepremie. De waardepremie is historisch gezien groot. Recente schattingen (Guo en Wachter, 2019) tonen aan dat de waardepremie gelijk is aan 7,19% per jaar van 1952 tot 2017. Met andere woorden, als je ruwweg 70 jaar lang zou beleggen in waardeaandelen in plaats van groeiaandelen, dan zou je rendement jaarlijks 7,19 procentpunt hoger zijn! Door een strategie te gebruiken waarbij je opbrengsten herbelegt, profiteer je enorm van dit extra rendement.

De ware definitie van Value Investing

waarde-aandelen-uitleg

De ware essentie van Value Investing is het aankopen van goede bedrijven onder de intrinsieke waarde (het liefst met margin of safety). Dit betekent dat ook kleine groeibedrijven nog steeds een waardeaandeel kunnen zijn. Hier zijn er niet zo veel van, maar ze bestaan wel.

Stel dat je een groeiaandeel hebt dat nog geen winst maakt, maar wel zeer hoge omzetgroei. Als dit bedrijf veel eerder dan verwacht winst gaat maken, is dit een Value aandeel. Dit werkt als volgt: laten we aannemen dat de markt verwacht dat groeiaandeel X over vijf jaar winst Y maakt. Je kan het aandeel nu kopen voor prijs Z. Indien uit recente rapporten blijkt dat groeiaandeel X al over drie jaar winst Y gaat maken, zal op dat moment de prijs stijgen naar Z + 1.

Investeren in grote, winstgevende bedrijven onder de intrinsieke waarde is de meest bekende vorm van Value Investing. Maar dit sluit groeiaandelen niet uit!

Op de Happy Investors Community deel ik iedere maand beleggingsrapporten met daarin unieke aandelen. Op basis van fulltime onderzoek selecteren we de beste bedrijven. We zoeken naar unieke bedrijven die sterke winst- en omzetgroei realiseren. Wat ons betreft is dit de beste combinatie van twee werelden. Daarnaast kijken we ook naar unieke groeiaandelen. Dit zijn snelgroeiende maar nog reeds verliesgevende bedrijven. Indien ons onderzoek klopt, kunnen deze potentieel x5 – x10 rendement geven.

Wil je toegang tot dit exclusieve onderzoek? Lees hier informatie over het HIM aandelen abonnement.

Aandelen met kleine en grote kapitalisatie: large- en small caps

Ten tweede maken we onderscheid tussen aandelen met kleinere marktkapitalisaties en aandelen met grotere marktkapitalisaties. De marktkapitalisatie kan gemakkelijk worden gevonden uit, omdat dit gelijk is aan de koers van het aandeel vermenigvuldigd met het aantal uitstaande aandelen. Of nog eenvoudiger: zoek op Google naar het aandeel en je vindt de marktkapitalisatie. Voorbeeld:

soorten-aandelen-vergelijken

Note: Alphabet (Google) is een mega cap (nog groter dan large cap). Kubient is een micro cap (nog kleiner dan een small cap).

In het verleden hebben aandelen met een kleine marktkapitalisatie de neiging beter te presteren dan aandelen met een grote marktkapitalisatie. Wij noemen dit de “size premium”. Fama en French (1992) tonen aan dat voor de periode van 1963 tot 1990 het gemiddelde rendement van small cap aandelen 0,74% per maand hoger ligt dan dat van large cap aandelen. Dit is zeker de moeite waard om te overwegen als lange termijn belegger: een mogelijkheid om te profiteren van de “size premium” is het kopen van small market cap aandelen.

Dit kan bijvoorbeeld met een ETF zoals de Russell 2000. Het is niet voor niets dat deze ETF behoort tot onze selectie van beste ETF’s voor de lange termijn.

Bedenk wel dat de volatiliteit verschilt per soorten aandelen. Zo is de volatiliteit van large caps aanzienlijk lager dan small caps. Voor lange termijn beleggers zou de volatiliteit niet zo relevant moeten zijn. Je hebt er echter wel een sterke maag voor nodig 😉.

goedkoop-aandelen-beleggen

Soorten aandelen: winnaars en verliezers

Ten derde kunnen we gebruik maken van omkeringen op lange termijn in de financiële markt door “verliezer” en “winnaar” aandelen, of zelfs portefeuilles te overwegen. Stel dat je aandelen bekijkt die genoteerd zijn aan de NYSE. Je rangschikt op basis van rendement over de voorbije drie jaar. Een verliezersaandeel of -portefeuille wordt gedefinieerd als een aandeel of portefeuille die het laagste rendement oplevert de afgelopen drie jaar. Een winnend aandeel, of portefeuille, is een aandeel met het hoogste rendement op basis van deze rendementen over de afgelopen drie jaar.

Je de soorten aandelen op de NYSE gebruiken om verliezers en winnaars te bepalen, maar je kan natuurlijk ook elke andere aandelenindex (d.w.z. NASDAQ, SP500, AEX). Historisch gezien vinden De Bondt en Thaler (1985) dat voor de periode van 1926 tot 1982 het gemiddelde jaarlijkse rendement van het aandeel van de verliezer (of portefeuille) hoger is dan het gemiddelde rendement van het aandeel van de winnaar (of portefeuille). Zelfs met bijna 8% per jaar als je de aandelen van de verliezer en de winnaar gedurende drie jaar aanhoudt!

Je kan deze kans benutten door een handelsstrategie te ontwikkelen. Elk jaar sorteer je de aandelen op basis van de verliezers en winnaars met het rendement van de voorbije drie jaar. Je zou gemiddeld kunnen profiteren door de verliezers te kopen en ze drie jaar aan te houden. Op die manier maak je gebruik van omkeringen op lange termijn in de markt. Merk op dat deze strategie een lange termijn handelsstrategie is.

Persoonlijk zouden wij deze strategie niet hanteren. Het is voor ons logischer om te allen tijde te blijven kijken naar de fundamentele waarde van de soorten aandelen die wij kopen. Wij zijn beleggers in bedrijven. We investeren alleen in de beste bedrijven met een unieke strategie en een sterk management. Onze voorkeur ligt bij bedrijven met relatief hoge winstmarges (zie hieronder).

Soorten aandelen op basis van Momentum: aandelen van verliezers en winnaars op de korte termijn

soorten-aandelen-tips

Je kan ook korte termijn omkeringen in de financiële markt benutten door opnieuw “verliezer” en “winnaar” aandelen te overwegen. Rangschik de “verliezers” en “winnaars” op basis van het rendement van de voorbije zes maanden. Koop en houdt de aandelen gedurende zes maanden aan, in plaats van de rendementen en houdperiode van drie jaar zoals hierboven beschreven. Uit schattingen blijkt dat de winnaars gemiddeld 10% beter presteren dan de verliezers op jaarbasis!

Deze robuuste bevinding op de financiële markten staat bekend als momentum.

In vergelijking met een ommekeer op lange termijn tonen deze resultaten aan dat de lengte van de voorafgaande rangschikkingsperiode en de aanhoudingsperiode een cruciale rol spelen bij het bepalen van het type aandeel en bijgevolg van uw beleggingsstrategie.

De combinatie tussen korte termijn ondergewaardeerd (value) én momentum kan leiden tot hoge rendementen. Zeker indien dit bedrijven zijn die ook (winst)groei realiseren.

Houd er rekening mee dat de momentumbenadering minder geschikt is voor passieve beleggers, omdat het vereist is om elk half jaar opnieuw het evenwicht te bepalen.

vastgoed beleggen met weinig geld

Soorten aandelen op basis van winstgevendheid

In de financiële wereld en de academische literatuur is de laatste tijd veel aandacht besteed aan de nieuwe “winstgevendheidspremie”. “Winstgevende” bedrijven genereren aanzienlijk hogere rendementen dan “niet-winstgevende” bedrijven. Winstgevendheid wordt hier gemeten aan de hand van boekhoudkundige normen. Een winstgevend bedrijf heeft een hoge brutowinst/activa-ratio (GPA): deel de brutowinst van het bedrijf door de totale activa van het bedrijf. Als vuistregel geldt dat winstgevende aandelen meestal groeiaandelen zijn: ze groeien snel.

Over de periode van 1962 tot 2010 stelt Novy-Marx (2012) vast dat winstgevende bedrijven gemiddeld 0,31% per maand meer winst maken dan de minst winstgevende bedrijven. Strategieën die gebaseerd zijn op winstgevendheid zijn groeistrategieën en vormen als zodanig een uitstekende hedge voor de value-premium strategie (zie hierboven).

Interessant is dat de strategie van de winstgevendheid de techniek is die de beroemde handelaar Warren Buffet heeft gebruikt, zonder het zelf te weten. Het onderzoek van Novy-Marx hielp Buffets superieure prestaties verklaren: Buffet kocht namelijk onbewust aandelen met een hoge winstgevendheid.

Wil je leren hoe je gevorderd kan beleggen in aandelen? Hoe je verschillende soorten aandelen kan analyseren op basis van Value, Groei, en Winstgevendheid? Meld je dan aan op de Happy Investors Community. Hier vind je meer informatie over beschikbare cursussen voor beleggen.

Reacties
Categorieën