Vector Group Aandelen Kopen? Analyse +6,8% dividend en +30% Groei | Happy Investors
vector-group-aandelen
Beleggen in Aandelen
Happy Investors
Beleggen in Aandelen
03/31/2023
8 min

Vector Group Aandelen Kopen? Analyse +6,8% dividend en +30% Groei | Happy Investors

03/31/2023
8 min

In dit artikel behandelen we een analyse van Vector Group aandelen. Vector aandelen kopen of niet willen we doen omwille haar groeipotentieel. De markt verwacht een interessant groeipotentieel. Hoe presteert het aandeel nu, en wat zijn de koersverwachtingen? In deze analyse lees je relevante informatie ter kennisgeving.

Dit artikel is gemaakt en geschreven door Freedom24. Houdt er rekening mee dat dit artikel op geen enkele wijze persoonlijk beleggingsadvies is. In samenwerking met Freedom24 mogen wij van Happy Investors als enige in Nederland haar content publiceren. Dit doen wij louter ter inspiratie en vermaak. Op onze website vind je diverse onderwerpen, van ETF beleggen tot aan informatie over vastgoedfondsen of beleggen in aandelen en beleggen in crypto.

Wil je meer inspiratie omtrent aandelen analyses? Bekijk dan de Happy Investors analyse naar de beste aandelen. Of bekijk onze cursussen beleggen indien je wilt leren succesvol investeren in lange termijn vermogensopbouw.

Ben je nog niet bekend met Freedom24? Klik hier voor meer informatie over deze partij.

Over Vector Group, een tabakproducent

Vector Group (VGR) produceert en verkoopt sigaretten in de VS onder de merknamen EAGLE 20's, Pyramid, Montego, Grand Prix, Liggett Select, Eve en USA, alsook onder verschillende partner- en huismerken. Het bedrijf werd opgericht in 1873 en heeft zijn hoofdkantoor in Miami, Florida.

 • Ticker: VGR
 • Toegangsprijs: $11.85
 • Richtprijs: $15,5
 • Potentieel: 32,0%
 • Potentieel dividendrendement: 6,8%.
 • Horizon: 12 maanden
 • Risico: Matig
 • Positiegrootte: 2%
 • Te koop via de beste beleggingsapps

 Vector Group aandelen analyse?

 • De tabaksindustrie is zeer veerkrachtig omdat de vraag naar haar producten gebaseerd is op menselijke verslaving en niet discretionair van aard is.
 • Vector Group is de enige vertegenwoordiger van de tabaksindustrie waarvan het verkoopvolume in reële termen gestaag is gegroeid. Het marktaandeel van de onderneming is de afgelopen 10 jaar gestegen van 3,5% tot 5,8%.
 • Vector biedt beleggers een hoog dividendrendement, dat de waarde van het aandeel zal ondersteunen bij een verslechtering van de marktomstandigheden.
 • Vector heeft sterke inkomsten, hoge marges en een solide kasstroom.
 • Volgens de consensus op Wall Street heeft het aandeel een opwaarts potentieel van meer dan 30%.

Vector Group aandelen kopen of niet?

Reden 1. Een ander genereus aanbod van de markt 

In ons vorige onderzoek naar Vector namen wij een positief standpunt in ten aanzien van het bedrijf. Ons optimisme was gebaseerd op verschillende factoren, waaronder de defensieve aard van de tabaksindustrie, de toenemende financiële en operationele prestaties van Vector, het aanzienlijke aandeelhouderschap van insiders, het hoge dividendrendement en de lage waardering waartegen het bedrijf destijds werd verhandeld. Sindsdien is de aandelenkoers aanzienlijk gestegen, tot $14,4 per aandeel op piekmomenten en met een indrukwekkend rendement van meer dan 60% vanaf het aanbevolen instappunt, exclusief dividenden. Sindsdien heeft de koers van Vector echter ongeveer 20% verloren, als gevolg van de verslechterende algemene marktomstandigheden.

vector-group-aandelen-kopen-of-niet

Dynamiek van het aandeel Vector; bron: TradingView

Een aantal van de hierboven vermelde groeifactoren voor aandelen blijven echter bestaan. Bovendien versloeg het laatste winstrapport van Vector zowel de consensus op Wall Street als onze verwachtingen. Het bedrijf blijft groeien en zijn marktaandeel vergroten, en de huidige waardering ligt dicht bij het niveau waarop het werd verhandeld ten tijde van ons vorige onderzoek.

Reden 2. Beschermende aard van de industrie

Stijgende rentevoeten, dreigende recessie, oorlogen en politieke controverse - het is moeilijk om alle uitdagingen op te sommen waarmee de wereldeconomie en de aandelenmarkt de afgelopen maanden werden geconfronteerd. De recente ineenstorting van bekende Amerikaanse banken heeft beleggers er verder toe aangezet een veilige haven voor hun kapitaal te zoeken. Een aantrekkelijke sector in dergelijke omstandigheden zou de tabaksindustrie kunnen zijn.

De tabaksindustrie is zeer veerkrachtig omdat de vraag naar haar producten gebaseerd is op menselijke verslaving en niet discretionair van aard is. En hoewel dit feit risico's inhoudt voor het ESG-profiel van de aandeelhouders van tabaksbedrijven, kan het beleggers positieve resultaten opleveren in perioden van macro-economische instabiliteit. Volgens de resultaten van het door de crisis getroffen jaar 2008 verloor de MSCI World Tobacco Index 27,04%, terwijl de daling van de MSCI World Index meer dan 40% bedroeg. Tabaksbedrijven toonden een nog grotere veerkracht. Terwijl de omzet van consumptiegoederenbedrijven aanzienlijk daalde, zagen tabaksgiganten Philip Morris en British American Tobacco hun inkomsten in 2008 met respectievelijk 6% en 17% stijgen.

vector-group-analyse

MSCI World Tobacco vs. MSCI World; bron: MSCI

Opmerkelijk is dat de MSCI World Tobacco index het de afgelopen 15 jaar bijna altijd beter heeft gedaan dan de MSCI World index, die grote en middelgrote ondernemingen in 23 geavanceerde economieën omvat.

Reden 3. Groeiend bedrijf in stagnerende sector

Verwacht wordt dat de Amerikaanse tabaksmarkt in 2030 102,7 miljard dollar zal bedragen, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 3,4%. Nieuwe tabaksproducten zullen naar verwachting het meest bijdragen aan de totale groei, terwijl de groei van de Amerikaanse sigarettenmarkt vrijwel nihil zal zijn. Er is echter een gestage trend in de verschuiving van de consument naar sigaretten van goedkope merken. Deze trend is een belangrijke groeiaanjager voor Vector. Het bedrijf is de enige speler in de Amerikaanse sector die zijn productie de afgelopen 10 jaar heeft verhoogd, wat een opmerkelijke prestatie is, aangezien de gemiddelde productie in de sector in dezelfde periode met ongeveer 34% is gedaald.

Volgens Management Science Associates stegen de detailhandelsleveringen van het bedrijf in het vierde kwartaal met 19,5% op jaarbasis, terwijl de totale detailhandelsleveringen in de sector met 9,3% daalden. Daardoor bereikte het marktaandeel van Vector 5,8% in het vierde kwartaal tegen 4,4% een jaar eerder. In het hele jaar 2022 bedroeg het marktaandeel 5,4%.

vector-aandelen-analyse

Het marktaandeel van Vector; bron: Bedrijfspresentatie

De belangrijkste groeimotor van Vector is het merk Montego, dat gericht is op het goedkope segment. Montego-sigaretten worden ongeveer 50% goedkoper verkocht dan de belangrijkste merken van tabaksgiganten als Altria, Japan Tobacco en British American Tobacco. De versnelling van de inflatie zal consumenten waarschijnlijk aanmoedigen om te blijven zoeken naar meer betaalbare alternatieven en over te schakelen naar Vector-sigaretten.

Reden 4. Hoog dividend Vector Group aandelen

Begin maart kondigde Vector een kwartaaldividendbetaling aan van $0,20 per aandeel, in lijn met de uitbetalingen die het bedrijf gedurende heel 2022 heeft aangehouden. Het verwachte dividendrendement bedraagt dus 6,9%.

vector-group-dividend-aandelen

VGR's dividendgeschiedenis; bron: samengesteld door auteur

Ondanks de toegenomen hefboomwerking verwachten wij dat Vector zijn huidige dividenduitkeringen ten minste zal handhaven om de volgende redenen:

 • Vector keert jaarlijks 128,3 miljoen dollar uit als dividend, wat neerkomt op 74,9% van zijn vrije cashflow. De dividenden van het bedrijf zijn dus veilig gedekt.
 • De financiën van Vector laten een solide groei zien en het is waarschijnlijk dat de uitbetalingsratio autonoom zal dalen naarmate de onderneming groeit.
 • Tijdens de laatste conference call merkte het management van het bedrijf op dat dividenden voor Vector een topprioriteit zijn als het gaat om kapitaalallocatie.

Financiële analyse Vector Group

Naast de tabaksactiviteiten heeft Vector via haar dochteronderneming New Valley LLC ook een belang in talrijke vastgoedprojecten. In dit onderzoek negeren wij dit feit echter, aangezien de bijdrage van het vastgoedsegment aan de totale inkomsten van de onderneming met slechts 1,1% onbeduidend is. 

De financiële resultaten van Vector voor 2022 kunnen als volgt worden samengevat:

 • De omzet bedroeg 1,44 miljard dollar, een stijging van 18% ten opzichte van een jaar eerder. De groei was te danken aan zowel een toename van het verkoopvolume als een hogere verkoopprijs.
 • De brutowinst daalde van 451,2 miljoen naar 442,3 miljoen dollar als gevolg van stijgende kosten in verband met de overeenkomst inzake tabaksproducten, federale accijnzen en het algemene effect van inflatie op de productiekosten. De brutomarge daalde van 36,96% naar 30,69%.
 • Het bedrijfsresultaat steeg van 320,4 miljoen dollar naar 339,0 miljoen dollar dankzij lagere algemene en administratieve kosten. De operationele marge daalde van 26,25% naar 23,53%.
 • Het nettoresultaat bedroeg 158,7 miljoen dollar, tegen 219,5 miljoen dollar een jaar eerder. De nettomarge daalde van 17,98% naar 11,01%.

vector-group-aandelen-analyse

Dynamiek van de financiële resultaten van de onderneming; bron: samengesteld door auteur

De nettowinst van het bedrijf daalde door het ontbreken van inkomsten uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, die vorig jaar de bodem met $72,1 miljoen verhoogden. Een representatief resultaat was de EBITDA, die eind 2022 $338,5 miljoen bedroeg tegenover $330,5 miljoen een jaar eerder.

Vector genereert een aanzienlijke kasstroom. Eind 2022 bedroegen de kasmiddelen uit operaties $181,3 miljoen tegenover $255,2 miljoen een jaar eerder. De vrije kasstroom daalde van $241,7 miljoen naar $171,4 miljoen. De daling was het gevolg van de afgenomen nettowinst.

vector-dividend-aandelen-kopen

Kasstroom van de onderneming; Bron: samengesteld door auteur

Vector is zwaar geleveraged, met een totale schuld van $1,41 miljard, totale cash en kortetermijninvesteringen van $341m, en een nettoschuld van $1,07 miljard, wat het drievoudige is van de aangepaste EBITDA (Net Debt/EBITDA - 3,05x). De rentedekkingsratio bedraagt 3,17x. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren de rentelasten echter gestaag verlaagd: het cijfer daalde van $120,3 miljoen in 2020 naar $110,7 miljoen in 2022.

Vector Group aandelen koersverwachting

Vandaag ligt het Vector-aandeel veel dichter bij het sectorgemiddelde op EV/EBITDA (8,21x) en P/Cashflow (10,03x) multiples. Het aandeel is echter nog steeds gedisconteerd op EV/Sales (2,01x) en P/E (11,58x) multiples. Volgens ons heeft de markt niet ten volle rekening gehouden met de toenemende financiële prestaties van het bedrijf.

vector-group-koersverwachting

Vergelijkbare waardering; bron: samengesteld door auteur

Vector Group aandelen worden gedekt door slechts twee grote investeringsbanken: Barclays en Oppenheimer. Barclays schat de beurskoers op $15 per aandeel, wat een opwaarts potentieel van 28,87% impliceert. Oppenheimer schat het aandeel op $16 per aandeel, wat een opwaarts potentieel van 37,46% impliceert. Volgens de consensusschatting is de reële marktwaarde van VGR dus $15,5 met een opwaarts potentieel van 30,8%.

vector-aandelen-koersverwachting

Koersdoelen van investeringsbanken; bron: samengesteld door auteur

Belangrijkste risico's Vector aandelen kopen

 • Hoewel de schuldenlast van Vector beheersbaar is en zijn financiële toestand momenteel geen probleem vormt, zou een daling van de kasstroom risico's voor de financiële duurzaamheid kunnen opleveren. Dit risico is vooral relevant in een omgeving met hoge inflatie, aangezien de onderneming actief is in een segment met lage prijzen en dus geen significant prijszettingsvermogen heeft.
 • De tabaksindustrie kent grote risico's op het gebied van regelgeving. Strengere regelgeving kan de kwaliteit of de kosten van de producten van Vector beïnvloeden en de financiële resultaten van het bedrijf beïnvloeden.
 • De tabaksindustrie voldoet niet aan de ESG-beginselen. In de regel wordt deze factor door de markt in aanmerking genomen en grotendeels opgenomen in de discontovoet, die de beurswaarde beïnvloedt.

En, wat denk jij? Vector aandelen kopen of niet? Wat is jouw analyse en jouw koersverwachting? Laat het ons weten! 

Disclaimer: beleggingen in effecten en andere financiële instrumenten houden altijd het risico van verlies van uw kapitaal in. De prognoses en prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige prestaties. Het is essentieel dat u uw eigen analyse uitvoert voordat u een belegging doet. Indien nodig dient u zorgvuldig onafhankelijk beleggingsadvies in te winnen bij een erkende professional. Het kopen van aandelen tegen IPO-prijzen kan extra beperkingen met zich meebrengen. Alle content en afbeeldingen zijn van Freedom24. Dit artikel bevat op geen enkele wijze koopadvies.

Reacties
Categorieën