Organisatiecultuur die snelle groei stimuleert, hier moet je op letten!
Organisatiecultuur die snelle groei stimuleert, hier moet je op letten!
Ondernemerschap
Happy Investors
Ondernemerschap
07/21/2019
8 min

Organisatiecultuur die snelle groei stimuleert, hier moet je op letten!

07/21/2019
8 min

Iedere ondernemer of CEO wilt dat haar bedrijf snel groeit. Een organisatiecultuur die snelle groei stimuleert is hierbij van essentieel belang. Dat is vanzelfsprekend, want cultuur vormt het hart van het bedrijf. Maar wat voor soort organisatiecultuur stimuleert groei? Om hier een volledig antwoord op te geven zou ik een boek moeten schrijven. In plaats daarvan zal ik in dit artikel twee van de belangrijkste en meest essentiële elementen beschrijven, die aan de basis liggen van een organisatiecultuur die groei stimuleert. Deze elementen zijn meritocratie en empowerment. Iedereen kan dit toepassen in haar bedrijfscultuur. Of je nu een kleine MKB’er bent, of een grote internationale speler. Een bedrijfscultuur die groei stimuleert is voor iedere onderneming van existentieel belang.

In dit artikel gaan we hier nader op in.

Happy Investors Community voor financiële onafhankelijkheid

Hi! Mijn naam is Jorik Vermeulen en het is mijn persoonlijke missie om jou te helpen op weg naar financiële onafhankelijkheid. Iedereen kan dit worden, maar het is wel een lange termijn strategie waarbij je wat hulp kan gebruiken. Daarom heb ik de Happy Investors Community opgericht. Niet alleen kan jij jezelf omringen met mensen zoals jij en ik die meer financiele vrijheid en comfort willen (met als doel een gelukkiger leven). Ook krijg je toegang tot alle cursussen met meer dan 50+ trainingen & worksheets over Mindset, Beleggen & meer.

Wat heb je te verliezen? Investeer vijf minuten in jezelf om meer informatie over de community te lezen.

De essentie en leerpunten van het boek Why Nations Fail en hoe we dit kunnen toepassen in een organisatiecultuur voor groei

Het baanbrekende boek Why Nations Fail gaat over een verklarende theorie die verklaart waarom sommige landen heel welvarend zijn, en anderen totaal niet. Zoals zoveel goede theorieën kunnen we een vertaalslag maken van deze theorie naar het bedrijfsleven en organisatiecultuur. Zo toont het onderzoek van Why Nations Fail twee fundamentele zaken aan. De essentie van het boek is dat er twee variabelen zijn die de ontwikkeling van een land bepalen. De eerste is de mate van een centraal politiek bestuur, en de tweede is inclusiviteit vs. exclusiviteit.

De samenvatting van het boek Why Nations Fail is dat welvarende landen die grote groei en ontwikkeling doormaken een centraal beleid hebben die inclusiviteit van haar inwoners stimuleert. Dit houdt in dat het politieke bestuur van het land wordt vertegenwoordigd door een juiste verdeling van het volk (welvaart, posities, et cetera). Het voorbeeld bij uitstek is democratie. De tegenhanger hiervan is dictatuur.

Maar niet alleen een democratisch beleid die luistert naar het volk is voldoende. Er moet ook sprake zijn van een inclusieve economie. Dit laatste zorgt namelijk voor groei, ontwikkeling en innovatie. Inclusieve economie houdt in dat de mensen in staat worden gesteld om in te spelen op kansen, en dat zij beloond worden voor hun werk. Een goed voorbeeld hiervan is een land waarin het niet uit maakt van wat voor soort komaf je bent. Denk hierbij aan Amerika. Iedereen daar kan een welvarende ondernemer worden, omdat de belastingen laag zijn en de beloningen hoog voor wie hard werkt.

Ook innovatie wordt geprezen, doordat iedereen in staat is om haar ideeën vast te leggen dankzij beschermde patenten. En denk nu eens aan Noord-Korea. Mensen daar mogen niks hebben, zelfs niet een eigen mening. Waarom zou iemand in Noord-Korea hard werken, als hem toch alles wordt ontnomen? Mensen werken alleen hard als ze er ook de vruchten van kunnen plukken.

organisatiecultuur die groei stimuleert

Een bedrijfscultuur die luistert naar haar mensen en hard werken beloont zal leiden tot snellere groei

Als we willen leren van de theorie uit het boek Why Nations Fail, dan zullen we dus een inclusieve economie moeten creëren binnen onze bedrijfscultuur. Hoe je dat doet, is geheel aan jou zelf. Belangrijk hierbij is dat mensen het gevoel krijgen dat naar hun wordt geluisterd, en dat ze beloond worden voor hard werken. Want waarom zou je hard werken, als er geen beloning voor is? Maar let op: ik heb het hier niet over financiële beloningen. Ik heb het hier over beloningen die intrinsieke motivatie stimuleren. Om dit beter te begrijpen zullen we eerst kijken naar de meest recente studie over intrinsieke motivatie.

Mastery, Autonomy en Purpose

Een van de beste en meest recente boeken over intrinsieke motivatie is het boek Drive – motivation 3.0. Kort samengevat gaat dit boek over drie elementen die samen bepalen hoe sterk iemand zijn intrinsieke motivatie is. Het boek stelt dat voor op de lange termijn intrinsieke motivatie cruciaal is voor succes, wanneer we het hebben over niet-routinematig werk. Het gaat hier om Mastery, Autonomy en Purpose. Mastery gaat over het feit dat mensen graag ergens goed in willen worden. Door te leren, proberen en studeren wordt iemand beter en daar haalt hij motivatie uit.

Dan hebben we nog Autonomy, dat gaat over de mate van zeggenschap. Dit wordt steeds belangrijker, omdat mensen steeds meer controle en zeggenschap over hun eigen leven willen. En dan hebben we nog Purpose. Purpose gaat over het waarom. Waarom doe je iets, waarom werk je voor dit bedrijf? En bedrijfscultuur met een sterke purpose zorgt ervoor dat bepaalde mensen daar heel graag voor willen werken. Zo kan je als voorbeeld denken aan Facebook (connecting the world) of Greenpeace (milieu behoud).

Beloon medewerkers op de juiste manier binnen jouw organisatiecultuur

Wanneer jij een organisatiecultuur voor snelle groei wilt ontwikkelen, dan kan je niet om deze drie elementen heen (tenzij je een productiebedrijf hebt waar iedereen zeer routinematig werk moet doen). Een organisatiecultuur die snelle groei stimuleert zorgt ervoor dat haar mensen voldoende worden betaald. Het loon moet dus gewoon goed en marktconform zijn. Maar in plaats van belachelijke bonussen zal het bedrijf zich richten op het toevoegen van meer Mastery, Autonomy en Purpose aan haar mensen. Het bedrijf beloont haar mensen dus door meer te laten leren (bijvoorbeeld een grote promotie), door meer zeggenschap (bv. eigen budget) en meer purpose (bv. extra tijd voor vrijwilligerswerk).

Een organisatiecultuur die wilt groeien richt zich dus op de intrinsieke motivatie van haar mensen. Het loon moet goed zijn. “if-then” rewards zullen averechts werken op de lange termijn. Alles hierover lees je in het boek Drive – motivation 3.0.

HIM Tip: online website/business opstarten met >5.000 euro per maand aan winst

Wil je weten hoe ik een succesvolle online business heb opgericht? Dit begint met keihard werken. Dat is alleen niet genoeg. Je moet ook de beste software hebben die jouw online business exponentieel laat groeien. Hieronder vind je de software die ik gebruik. Voor mij heeft het geleidt tot een fulltime online onderneming waar ik van kan leven. Dit kan ik je 100% aanbevelen:

  • Lees mijn Phoenix review en ervaringen over hoe ik +2296% meer bezoekers kreeg in twee jaar
  • Lees mijn Huddle review en ervaringen over hoe ik een winstgevende online cursus en community heb opgericht
  • Lees mijn Plug & Pay review en ervaringen over hoe ik 25% conversie behaal met geoptimaliseerde betaalpagina’s

De links van hierboven zijn producten van IMU. Deze gebruik ik zelf ook voor mijn website, community en betaalpagina’s. Mijns inziens de beste aanbieder voor iedereen die een winstgevend online verdienmodel wilt hebben. Zo heb ik dankzij de software +2296% groei in twee jaar gerealiseerd. En mijn winstgevendheid is +382% gestegen dankzij hogere conversie.

Meer weten over de kwaliteit van alle IMU software? Lees hier al mijn IMU Reviews en Ervaringen

Ook kan je via deze link gratis cursussen downloaden voor SEO marketing, conversie,  community building en Affiliate Marketing downloaden.

imu-software-review

Een bedrijfscultuur die een snelle groei stimuleert is belonend in haar
kern

Hierboven hebben we geleerd over hoe we onze onderneming kunnen besturen dat leidt tot groei. Ook weten we nu welke elementen belangrijk
zijn om rekening mee te houden, als het aankomt op onze eigen mensen. Want de werknemers zullen uiteindelijk bepalend zijn of de organisatiecultuur wel of niet leidt tot groei. Zorg er dus voor dat de organisatiecultuur vanaf het eerste moment inspeelt op de intrinsieke motivatie van mensen. Dit kunnen we doen door het toepassen van twee principes, namelijk meritocratie en empowerment.

Het positieve effect van meritocratie op de groei van een organisatie

Meritocratie binnen een bedrijfscultuur houdt in dat het mensen wordt mogelijk gemaakt om op eigen kracht zichzelf op te klimmen binnen de organisatie. Meritocratie vertaald naar het bedrijfsleven houdt (simpel) in dat je promotie kan maken puur op basis van individuele prestaties. Dit is in tegenstelling tot heel veel bedrijven, waar vaak een vriendjes politiek heerst. Waarom zou je hard werken als je geen kans maakt op promotie, omdat je de pech hebt niet de juiste connecties binnen het bedrijf te hebben? Maar wat als iedereen wordt beoordeeld op een objectieve manier, gebaseerd op feiten en prestatie indicatoren? Zorgt dit er niet voor dat mensen die hard werken en zelfontwikkeling en een expert worden (Mastery) meer kans maken op een promotie dan iemand die niet hard werkt?

Wanneer mensen hard werken en zichzelf blijven ontwikkelen, heeft dit zowel direct als indirect een voordeel voor jouw bedrijf. Je organisatie zal hierdoor namelijk harder groeien, simpelweg om dat het kennisniveau binnen je bedrijf toeneemt. Mensen met verstand van zaken maken over het algemeen minder fouten, presteren beter en komen met innovatievere ideeën. Dit alles zorgt voor een positiever financieel resultaat. Immers is menselijk kapitaal de meest waardevolle vorm van kapitaal.

organisatiecultuur voor snelle groei

De positieve effecten van empowerment op de groei van een bedrijf

Empowerment is nog een relatief nieuw begrip, iets dat in schril contrast staat met de klassieke management theorieën die stammen uit de tijd van Ford. Omdat de taken en rollen van werknemers steeds meer complex worden, in en snel veranderende wereld, is er noodzaak aan empowerment. Empowerment betekent iets in de zin van “in staat stellen tot”. Het komt erop neer dat je de werknemers meer autonomie (Autonomy) geeft. Het positieve effect hiervan is dat werknemers meer zingeving (Purpose) en eigenaarschap krijgen. Het wordt namelijk steeds meer hun verantwoordelijkheid, en wie zich verantwoordelijk voelt zal simpelweg harder werken.

Conclusie voor een organisatie cultuur die groei stimuleert

In een beknopte samenvatting hebben we geleerd dat groei en welvaart wordt gestimuleerd wanneer alle werknemers de kans krijgen om de vruchten te plukken van hun werk. Ze moeten beloond worden voor hun individuele prestaties. Dit hoeft niet per se in financiële middelen, want “if-then” rewards kunnen averechts werken bij complexe functies. Maar je kan mensen wel belonen door het geven van meer uitdaging en leermogelijkheden (Mastery), meer zeggenschap (Autonomy) en meer zingeving (Purpose).

Twee belangrijke culturele elementen die hier een basis voor vormen zijn de principes van Meritocratie en Empowerment. Bij de eerste creëren we een cultuur waarbij individuele prestaties worden beloond. Een kritische noot hierbij is dat management wel zeer goed moet waarborgen dat teamwork centraal blijft staan. Dit kan hand in hand gaan. En bij Empowerment zullen de medewerkers meer autonomie krijgen over hun taken en verantwoordelijkheden. Dit leidt tot meer eigenaarschap en meer zingeving, waardoor werknemers harder gaan werken en beter zullen presteren.

Reacties
Categorieën