Pensioen Beleggen in 2024 | Portfolio Voorbeelden ETF, Vastgoed en Meer
pensioen-beleggen-tips-uitleg-hoe-beginnen
ETF Beleggen
Happy Investors
ETF Beleggen
12/31/2023
3 min

Pensioen Beleggen in 2024 | Portfolio Voorbeelden ETF, Vastgoed en Meer

12/31/2023
3 min

Beginnen met pensioen beleggen, tips en uitleg

Hieronder beschrijven we een beknopte samenvatting over onze tips en uitleg voor beginnen met pensioen beleggen. De video gaat over het samenstellen van een pensioenportfolio en begint met het benadrukken van het belang van concrete voorbeelden om het concept van portfolio-opbouw tastbaar te maken. De spreker legt uit dat, hoewel de voorbeelden niet bedoeld zijn als specifiek koopadvies, ze nuttig zijn om te begrijpen hoe verschillende elementen bij elkaar kunnen komen in een portfolio.

ETF Selectie en Analyse voor pensioen

De eerste focus ligt op Exchange-Traded Funds (ETFs). De spreker bespreekt verschillende soorten ETFs, waaronder obligatie- en aandelenfondsen. Een specifiek voorbeeld is de BNWD, een obligatiefonds. De spreker legt uit hoe je ETFs kunt onderzoeken en kiezen, en benadrukt het belang van het vinden van fondsen die passen bij je individuele behoeften en risicotolerantie. Er wordt ook aandacht besteed aan de 'Happy Investors'-website, die inspiratie en informatie biedt over verschillende ETFs.

Diversificatie in ETFs

De spreker gaat verder in op de diversificatie binnen ETFs. Voorbeelden van wereldwijde ETFs, zoals Vanguard Total World (VT) en iShares All World (IWDA), worden genoemd. De spreker legt uit hoe deze ETFs, die investeren in een breed scala aan grote en kleine bedrijven over de hele wereld, kunnen helpen bij het spreiden van risico's in een portfolio.

Risico en Rendement Afwegingen

Er wordt besproken hoe het toewijzen van percentages aan verschillende activaklassen, zoals large cap en small cap ETFs, kan leiden tot verschillende risico-rendementsprofielen. De spreker legt uit dat het investeren in large cap aandelen doorgaans minder risicovol is, maar mogelijk lagere rendementen biedt, terwijl small cap investeringen mogelijk hogere rendementen bieden maar met meer risico.

Vastgoedinvesteringen

Vervolgens wordt de rol van vastgoed in het portfolio besproken. De spreker noemt specifieke fondsen, zoals de iShares Global REIT ETF, en benadrukt hoe deze kunnen bijdragen aan diversificatie. Er wordt ook aandacht besteed aan niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen in Nederland, zoals SynVest en Corum Investments, en de spreker bespreekt de voor- en nadelen van investeren in dergelijke fondsen.

Crowdfunding en P2P Leningen

Crowdfunding wordt gepresenteerd als een manier om te diversifiëren buiten traditionele beursgenoteerde fondsen. Platforms zoals Mintos worden genoemd, waarbij de spreker persoonlijke ervaringen deelt, inclusief de impact van externe factoren zoals geopolitieke spanningen.

Gesloten en Open Fonds Investeren

De spreker bespreekt ook het investeren in gesloten en open fondsen, zoals de Pimko-fondsen, die gericht zijn op het genereren van inkomsten via dividenden. Er wordt gewezen op het feit dat deze fondsen hogere kosten kunnen hebben, maar mogelijk aantrekkelijk zijn vanwege de hogere dividenduitkeringen.

Grondstoffen ETFs

Grondstoffen ETFs, zoals goud- en zeldzame metalen ETFs, worden genoemd als een manier om risico's verder te spreiden. De spreker wijst op de relevantie van deze grondstoffen in de huidige economische en duurzaamheidscontexten. Let echter goed op de risico’s bij grondstoffen ETF’s. Dit zijn niet per definitie de beste ETF’s voor pensioen beleggen. Vaak is dit geen goede keuze, maar in bepaalde cyclische bewegingen zijn grondstofaandelen, zoals energie aandelen, een keuze om hoog rendement te behalen, terwijl andere soorten aandelen zoals small cap aandelen, value aandelen en groeiaandelen geen rendement realiseren. Deze cyclische beweging komt echter niet vaak voor en is ook een gevorderde techniek voor beleggen. Dit is voor pensioen beleggen meestal niet geschikt, aangezien dit vooral wordt gedaan door beginnende beleggers met minder kennis en ervaring.

Dividend Investeren

Een ander belangrijk element van het portfolio is dividendinvesteringen. De spreker bespreekt hoe je kunt investeren in fondsen en aandelen die consequent hoge dividenden uitkeren, zoals bepaalde Amerikaanse aandelenfondsen en technologieaandelen met een hoge dividenduitkering.

Wil je aantrekkelijk rendement realiseren met dividend? Bekijk eens onze beste aandelen, waarbij onze dividendaandelen een hoger dan gemiddeld rendement realiseren. Hierdoor zal je vermogen sneller groeien dan normaal, en je mindert het risico omdat wij de gevorderde kennis en ervaring hebben in het selecteren van goede dividendaandelen.

Risicobeheer en Leeftijdsafhankelijke Strategieën

De video benadrukt het belang van risicobeheer en het aanpassen van je investeringsstrategie aan je leeftijd. Voor jongere beleggers kan het nemen van meer risico passend zijn, terwijl oudere beleggers wellicht voorzichtiger moeten zijn en meer moeten investeren in laag-risico activa.

Persoonlijke Aanpak en Community Uitwisseling

De spreker moedigt kijkers aan om hun eigen portfolio's samen te stellen op basis van persoonlijke voorkeuren, risicotolerantie en financiële doelen. Er wordt aangemoedigd om ervaringen en portfolio's te delen binnen de beleggerscommunity om van elkaar te leren en verschillende perspectieven te verkennen.

Je kan ook toegang krijgen tot onze community via de verschillende cursussen die wij aanbieden.

Conclusie over pensioen beleggen

De video sluit af met de boodschap dat investeren in een pensioenportfolio een persoonlijke reis is, waarbij diversificatie, risicobeheer en persoonlijke afstemming van essentieel belang zijn. De spreker benadrukt het belang van educatie, onderzoek en actieve betrokkenheid bij het beheren van je investeringen om zo een solide basis voor toekomstige financiële zekerheid op te bouwen.

Reacties
Categorieën