Welke beleggingsrisico’s zijn er en hoe minder risicovol beleggen?
Welke beleggingsrisico’s zijn er en hoe minder risicovol beleggen?
Beleggen in Aandelen
Happy Investors
Beleggen in Aandelen
07/19/2020
11 min

Welke beleggingsrisico’s zijn er en hoe minder risicovol beleggen?

07/19/2020
11 min

Beste Happy Investor, de wereld van beleggen kent vele beleggingsrisico’s. Dus welke zijn er, en hoe kan ik minder risicovol beleggen? In dit artikel vind je een overzicht van de vele beleggingsrisico’s. Ook zal ik je helpen te begrijpen hoe je minder risicovol kan beleggen. Wel is het zo dat beleggen altijd risico’s kent, waarbij tijden continue veranderen. Hetgeen wat in het verleden werkte, kan in de toekomst een slechte strategie zijn. Wees je hiervan bewust. Zo ben ik zelf al jaren actief binnen de beleggingswereld. Via mijn community help ik (beginnende) beleggers om meer gevorderd te raken. Een van de belangrijke elementen hiervan zijn de beleggingsrisico’s begrijpen en beheersen. Immers, we dienen verlies te allen tijde te voorkomen en te streven naar hoog rendement.

Inhoudsopgave:

Welke risico’s zijn er bij beleggen?
Marktrisico bij beleggen
Geografisch beleggingsrisico
Renterisico bij beleggen
Valuta als beleggingsrisico
Individueel beleggingsrisico
Koersrisico
Opportuniteitsrisico
Tijdshorizon voor reduceren beleggingsrisico’s
Hoe kan ik minder risicovol beleggen?
Minder risicovol beleggen dankzij een beleggingsportefeuille

Welke risico’s zijn er bij beleggen?

Veel mensen weten het antwoord wel op de vraag waarom beleggen in plaats van sparen. En toch doen heel veel mensen het niet. De grootste reden hiervoor is angst. Ze zijn bang om hun geld kwijt te raken. Ze zijn bang voor de risico’s. En dat is ook logisch. Zo toont het onderzoek naar loss aversion aan dat de angst tot verlies sterker is dan de kans om iets te winnen. Indien dat onzeker is, kiest men liever het zekere voor het onzekere. Hebben ze gelijk?

Beleggen kent vele risico’s. Als je wilt beginnen met minder risicovol beleggen, dien je te beginnen met het begrijpen van de potentiele gevaren. Hieronder heb ik een opsomming gemaakt van de vele risico’s bij beleggen:

 • Marktrisico
 • Geografisch risico
 • Rente risico
 • Valuta risico
 • Koersrisico
 • Individueel risico
 • Opportuniteitsrisico (een favoriet van mij)

Laten we eens kort en krachtig kijken naar de verschillende risico’s. Wanneer je deze begrijpt, krijg je al een beter gevoel van hoe je ze kan voorkomen. Maar let op, beleggen blijft altijd risicovol met de kans dat je een (deel) van je geld kan verliezen.

Het goede nieuws is dat je risico’s kan beheersen tot aan acceptabel niveau in ruil voor een bepaald rendement. Je kan er ook voor kiezen om niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Dat kost veel tijd en geld (want dan ga je sowieso ook verliezen boeken). In plaats daarvan kan je er ook voor kiezen om te leren beleggen van een gevorderde. Zo kan je bijvoorbeeld mijn cursus ‘Winnen met Beleggen’ volgen. Daarin krijg je niet alleen meer dan 40 uur aan trainingsvideo’s en worksheets tot beleggen. Ook krijg je onbeperkte coaching voor al jouw vragen tot beleggen.

Lijkt dit je wat? Via deze link vind je meer informatie over de online cursus beleggen (tot gevorderd niveau).

Tip: een goed begin is cruciaal voor succesvol beleggen met hoger rendement en vermijd geld verliezen

Wie succesvol wilt beleggen (of vermogen opbouwen) dient goed te beginnen. Een goed begin is het halve werk. Je wilt immers voorkomen dat je geld verliest, en er zeker van zijn dat je positief rendement haalt op de langer termijn. Dit is het verschil tussen rijker of armer worden. Begin daarom 100% goed door in jezelf (continue) te investeren!

Hieronder mijn persoonlijke tips om in jezelf te investeren voor succesvoller beleggen:

Blijf leren, blijf groeien. Dat is de manier om succesvol en rijk te worden!

Marktrisico bij beleggen

overzicht beleggingsrisico's

Bij geld investeren heb je allereerst het risico dat een totale “markt” in elkaar klapt. Laten we de aandelenmarkt eens als voorbeeld nemen. Eens in de 8 jaar komt er een grotere aandelencrash voor. Meestal is dit gelieerd aan de economische cyclus van laag naar hoog conjunctuur. In dit geval is er een crisis. Denk aan de Dot.com bubbel in 2000, de kredietcrisis in 2008 en de gezondheidscrisis in 2020 (covid-19). In deze gevallen, is er het risico bij beleggen dat de wereldwijde aandelenmarkt in elkaar stort met bijgevolg hoge rendementsverliezen als gevolg. Hierbij is het een cruciale vraag of de markt zich zal herstellen als voor de crisis.

Hoe kan je jezelf wapenen tegen marktrisico bij beleggen? Antwoord: spreiding. Door je geld te investeren in verschillende markten, kan je minder risicovol beleggen. Zo kan je een deel van je geld beleggen in aandelen, een deel in obligaties, in P2P lending, en bijvoorbeeld in vastgoed.

Zo bieden vastgoedfondsen meer stabiliteit binnen een beleggingsportefeuille waarin je ook aandelen hebt. Meer informatie over interessante vastgoedfondsen met jaarlijks dividend a 6 – 8,5%? Bekijk dan eens deze onafhankelijke vastgoedfonds vergelijking.

vastgoed beleggen met weinig geld

Geografisch beleggingsrisico

Dit risico behelst dat een bepaald geografisch gebied gaat krimpen. Stel dat jij 100% van jouw geld heb belegd in Europa. In het hypothetische geval dat de Europese Unie uit elkaar gaat, zal dit ongetwijfeld tot rendementsverlies leiden (op de korte termijn). Een ander voorbeeld: 100% van je geld investeren in een groeiland zoals Nigeria. Wat gebeurt er bij oorlog? Bij een burgeropstand? Dit zijn serieuze risico’s.

Hoe kan je jouw geld beschermen en minder risicovol beleggen op basis van geografisch risico? Wederom is het antwoord: spreiding. Zo kan je bij beleggen in ETFs kiezen voor grote ETFs die wereldwijd georiënteerd zijn. Daarmee kan je het geografisch risico reduceren.

Renterisico bij beleggen

Rente en rendement hebben een verband. Als de spaarrente of obligatierente daalt, levert daarin geld investeren minder op. Als deze stijgen, is het interessanter om een (groter) deel van je totale vermogen erin te investeren. Immers, spaarrente en obligatierente zijn minder risicovol dan aandelen.

Valuta als beleggingsrisico

Valutarisico ontstaat wanneer jij als Nederlander gaat beleggen in niet-Europese landen. Stel dat we 1.000 euro beleggen in Amerikaanse niet-dividend aandelen ter waarde van 1 dollar. We nemen aan dat 1 dollar = 1 euro. In dit geval hebben wij 1.000 aandelen. Stel nu dat binnen zes maanden tijd de koers is bewogen maar uiteindelijk op hetzelfde niveau staat als zes maanden geleden. Het koersrendement is daarmee 0%. Echter, in dit geval is de dollar zwakker geworden. De dollarkoers is gedaald naar: 0,90 dollar = 1 euro. Wanneer je nu 1.000 aandelen zou verkopen, ontvang je effectief nog maar 900 euro (1.000 * 0,90 dollar).

Het valutarisico heeft ons in dit geval 100 euro gekost. Maar let op: valutarisico kan ook in je voordeel werken, wanneer in bovenstaande situatie de dollar meer waard geworden is.

Individueel beleggingsrisico

hoe minder risicovol beleggen

Een van de meest bekende risico’s bij beleggen is het individueel risico. Hier betreft het risico van geld investeren in een enkel bedrijf, een enkele (P2P) lening, een enkel vastgoedobject, et cetera. Laten we voor de eenvoud aandelen als voorbeeld aanhouden.

We kunnen allemaal moeilijke termen gaan gebruiken, maar in feite is het heel simpel. Individueel risico behelst dat er een kans is dat een aandeel sterk tot zelfs helemaal in waarde daalt. Deze waardedaling is in dit geval geheel te danken aan de bedrijfsprestaties. De waardedaling staat dus los van het marktrisico waarbij de totale aandelenmarkt in elkaar klapt. Sterker nog, het kan uiterst voortvarend gaan met de aandelenmarkt, en dan alsnog kan een individueel aandeel sterke verliezen opleveren.

De oorzaak hiervoor is in de basis heel simpel: het bedrijf presteert slecht. Dit kan zijn: slechter dan de concurrentie (maar nog steeds kleine omzet- en winstgroei realiseren), of slechter presteren dan in het verleden (omzet- en winstverlies). Uiteraard gaat dit vaak hand in hand. Tot slot kan het bedrijf ook potentieel failliet gaan. Een super interessant voorbeeld is Tesla. In mei 2019 leek het er even op of Tesla failliet zou gaan. De koers was toen met 46% gedaald. Echter de maanden daarop kwam een bizar omkeerpunt, zoals je kan zien in de koersgrafiek hieronder.

hoe kan ik minder risicovol beleggen

Tussen mei 2019 en juli 2020 zou je 700% rendement gehad kunnen hebben. En dat is nu net wat het beleggen tot individuele bedrijven zo interessant maakt. Hoe hoger het risico, hoe hoger de potentiele winst of verlies. Bij Value Investing is het zelfs zo dat je probeert het risico te verlagen terwijl je het rendement verhoogt (dankzij beleggen in ondergewaardeerde aandelen).

Hoe minder risicovol beleggen? Antwoord: spreiding door middel van ETFs en Indexfondsen boven individuele bedrijven.

Tot slot, beleggen in groeiaandelen kan enorm interessant zijn om met kleine inlegbedragen exponentiele winsten te realiseren (of 100% verlies).

goedkoop-aandelen-beleggen

Koersrisico

Dit is het risico dat je verlies (of winst) realiseert ten behoeve van koersdalingen (of stijgingen). Niet iedere belegging heeft koersrisico. Wanneer jij bijvoorbeeld gaat beleggen in vastgoedfonds Exporo, ontvang je een vast percentage dividend op jaarlijkse basis. Er bestaat geen risico dat je verlies krijgt door koersdaling.

Bij aandelen heb je wel te allen tijde te maken met koersschommelingen. Hoe kleiner een aandeel is in termen van marktwaarde (micro & small caps), hoe hoger de koersvolatiliteit. Dat wil zeggen, hoe hoger de koersschommelingen met soms zelfs + of -50% op een dag! Hoe groter een aandeel, denk aan giganten zoals Apple, hoe lager de koersvolatiliteit. De meeste ETFs zijn nog (veel) groter, en hebben daarom ook minder hevige koersschommelingen.

Bijzonder geval zijn dividendaandelen. Dit zijn aandelen die jaarlijks een % dividend uitkeren (min of meer een zekerheid wanneer de economie normaal verloopt), maar waarbij je ook koerswinst of koersverlies kan realiseren. Dividendaandelen zijn daarom per definitie minder risicovol dan niet-dividendaandelen, omdat deze laatste geen “gegarandeerde” dividend uitkeren.

Meer weten over dividend? Dan zou je dit artikel over dividend beleggen strategieën niet mogen missen.

Opportuniteitsrisico

Een persoonlijke favoriet van mijzelf die je niet snel ergens anders tegenkomt als beleggingsrisico’s is het opportuniteitsrisico. Stel dat je 500 euro hebt. Je kan kiezen om te investeren in twee beleggingen. Belegging A en belegging B. Waarbij belegging A 20% rendement binnen drie jaar geeft. En belegging B geeft 50% rendement binnen drie jaar. Als je 500 euro had geïnvesteerd in A, dan zou je minder rendement hebben geboekt dan bij 500 euro investeren in B. De opportuniteitskost van deze keuze is daarom 30%. Stel dat je 250 euro in zowel A als B had geïnvesteerd, dan had je een gemiddeld rendement van 35%. Had je alleen 500 euro in B geïnvesteerd dan had je 50% rendement.

Nu denk je waarschijnlijk: logisch toch om dan 500 euro in B te investeren?

Het probleem met opportuniteitsrisico is dat je vaak pas achteraf weet wat het effectieve rendement is van een belegging. Zo weet je bij aandelen nooit zeker welke bedrijven hogere rendementen leveren dan anderen. Wel is het mogelijk om je winstkans te vergroten. Namelijk door middel van zeer goed (fundamenteel) onderzoek. Hierbij onderzoek je zowel de strategische als financiële positie van een bedrijf, en ook van al haar concurrenten. Dit is niet alleen enorm tijdrovend, maar dit vraagt ook een gevorderd kennisniveau tot beleggen. Daarnaast is het meer risicovol omdat je minder aan spreiding doet bij 100% in B in plaats van 50% A en 50% B.

Wil jij zelf leren hoe je dit doet? Of wil je gebruik maken van een dienst waarbij je iedere maand een beleggingsrapport ontvangt met daarin tips & inzichten over hele interessante aandelen voor (heel) hoog rendement (maar wel hoog risico)? Neem dan via deze link een kijkje naar wat de Happy Investors Community voor jou kan betekenen.

Tijdshorizon voor reduceren beleggingsrisico’s

Een cruciale tip voor minder risicovol beleggen is om een lange termijn tijdshorizon aan te houden. Hoe langer jij een bepaalde investering kan vasthouden, met als doel (te wachten) winst op de investering, hoe beter. Dit noemen ze ook wel Buy & Hold (kopen en vasthouden). Maar let op: het is niet zo dat Buy & Hold de beste beleggingsstrategie is. Ook al denk je risico-arme beleggingen te hebben, dan kunnen deze alsnog na 5, 10 of 20 jaar in het verlies staan.

Zo leg ik binnen de cursus ETF beleggen helder uit welke strategieën beter zijn dan Buy & Hold. Deze cursus is erop gericht om verlies te beperken, en de kans tot winst significant te verhogen.

Hoe kan ik minder risicovol beleggen?

Nu je weet welke beleggingsrisico’s er zijn, kan je ook beter inschatten hoe je minder risicovol kan beleggen. Dit begint in eerste instantie met gezond verstand. Onthoud de volgende quote:

Hoe kleiner de beleggingskans, hoe groter het beleggingsrisico
Hoe groter de potentiele winst, hoe groter het beleggingsrisico

Daarmee bedoel ik dus dat:

 • Een klein groeiaandeel (micro & small cap) heeft hoger beleggingsrisico dan een groot (dividend)aandeel
 • En een groot (dividend)aandeel heeft een hoger beleggingsrisico dan een ETF
 • Een ETF heeft een hoger beleggingsrisico dan een beleggingsfonds met ETFs en obligaties
 • En een beleggingsfonds heeft een hoger risico dan een gediversifieerde beleggingsportefeuille

Minder risicovol beleggen dankzij een beleggingsportefeuille

welke beleggingsrisico's zijn er

Hierboven zie je een beleggingsportefeuille voorbeeld. De essentie is om spreiding aan te brengen binnen jouw investeringen. Dankzij spreiding kan je veel van bovenstaande beleggingsrisico’s aanzienlijk reduceren. Onderaan de streep betekent dit dat je misschien een lager rendement haalt, maar ook dat je minder risicovol aan het beleggen ben.

Nu zie je hierboven uiteraard enkel de theorie. Maar hoe doe je dat nu in praktijk? En voor welke beleggingen moet je kiezen voor een zo optimale beleggingsportefeuille waarbij risico laag is en rendement hoog?

Als jij wilt winnen met beleggen dan vind je de antwoorden binnen de Happy Investors Community. Samen met andere beleggingsexperts hebben wij meer dan 12+ jaar ervaring. Als jij member wordt, krijg je niet alleen direct online toegang tot meer dan 70 uur trainingsvideo’s en worksheets over rijker worden en beleggen. Ook krijg je onbeperkte coaching om je te helpen een gevorderde belegger te worden. En dat is heel hard nodig, want de beleggingswereld staat nooit stil waarbij er vele beleggingsrisico’s zijn! Kortom, wil je minder risicovol beleggen investeer dan in jezelf.

Meer weten? Klik op deze link met meer informatie over de community en 70+ uur trainingsmateriaal.

Een paar laatste woorden

Top dat je dit gehele artikel hebt gelezen! Ik hoop dat je er veel van hebt kunnen leren. Voor meer van dit soort artikels kan je mij volgen via de nieuwsbrief en/of Social Media. Dagelijks schrijf ik over het bereiken van financiële onafhankelijkheid, met onderwerpen zoals geld verdienen en -besparen, beleggen, investeren, en ook over persoonlijke ontwikkeling en ondernemen. Begin jij samen met ons de reis naar financiële onafhankelijkheid?

Aangezien ik over beleggen schrijf is er een wettelijke verplichte disclaimer: Let op: beleggen gaat gepaard met risico’s, u kunt uw inleg (deels) verliezen. Ik ben geen beleggingsadviseur. Er kunnen geen rechten worden verleend aan dit artikel. Mocht je persoonlijk advies op maat willen, benader dan een beleggingsadviseur die onder toezicht AFM staat.

Reacties
Categorieën